doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.

Funkce: Zástupce ředitele - Oddělení půdní zoologie a půdní mikrostruktury

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775750
E-mail: pizl@upb.cas.cz
Místnost: 214

Publikace
Celkem nalezeno: 55 záznamů
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110 : 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Pižl V. (2018) Žížaly a jejich role v půdě Veronica 32 : 22-24.
Pižl V. (2018) Zoo pod našima nohama aneb půdní bezobratlí živočichové a jejich význam Veronica 32 : 21-22.
Pižl V. (2018) Rozmanitost živočichů v lesních půdách Jak se do lesa volá .... Praha, Středisko společných činností AV ČR, ISBN 978-80-200-2934-8 23-26.
Pižl V. (2018) Žížalovití (Annelida: Lumbricidae) chráněné krajinné oblasti Brdy Bohemia centralis 34 : 117-131.
Růžička V., Tajovský K., Pižl V. (2018) Pavouci (Araneae) CHKO Brdy. Spiders (Araneae) of the Brdy Protected Landscape Area. Bohemia centralis 34 : 133–147.
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.
Pižl V. (2017) Lumbricidae (žížalovití) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 68-70.
Skuhravá M., Pižl V. (2017) Czech Zoological Society: The 90th anniversary of its foundation Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81 : 1–15.
Koubová A., Chroňáková A., Pižl V., Sánchez-Monedero M., Elhottová D. (2015) The effects of earthworms Eisenia spp on microbial community are habitat dependent European Journal of Soil Biology 68 : 42-55.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2015.03.004
Šimek M., Elhottová D., Pižl V. (2015) Živá půda Praha, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Sterzyńska M., Pižl V., Tajovský K., Stelmaszczyk M., Okruszko T. (2015) Soil Fauna of Peat-Forming Wetlands in a Natural River Floodplain Wetlands 35 : 815-829.
DOI: 10.1007/s13157-015-0672-0
Jirout J., Pižl V. (2014) Effects of the endemic earthworm Allolobophora hrabei (Černosvitov, 1935) on soil microbial communities of steppe grasslands Soil Biology and Biochemistry 76 : 249-256.
Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Tajovský K., Starý J., Tuf I., Pižl V. (2014) Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: From cool and shady to dry and hot places Applied Soil Ecology 83 : 30-38.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Št'áhlavský F., Tufová J., Véle A., Tuf I. (2013) Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic Acta Zoologica Bulgarica 65 : 197-206.
Dvořák J., Mančíková V., Pižl V., Elhottová D., Šilerová M., Roubalová R., Škanta F., Procházková P., Bilej M. (2013) Microbial environment affects innate immunity in two closely related earthworm species Eisenia andrei and Eisenia fetida PLoS ONE 8 : -.
Frouz J., Jílková V., Cajthaml T., Pižl V., Tajovský K., Háněl L., Burešová A., Šimáčková H., Kolaříková K., Franklin J. (2013) Soil biota in post-mining sites along a climatic gradient in the USA: Simple communities in shortgrass prairie recover faster than complex communities in tallgrass prairie and forest Soil Biology and Biochemistry 67 : 212-225.
Frouz J., Livečková M., Albrechtová J., Chroňáková A., Cajthaml T., Pižl V., Háněl L., Starý J., Baldrián P., Lhotáková Z. (2013) Is the effect of trees on soil properties mediated by soil fauna? A case study from post-mining sites Forest Ecology and Management 309 : 87-95.
Procházková P., Šustr V., Dvořák J., Roubalová R., Škanta F., Pižl V., Bilej M. (2013) Correlation between the activity of digestive enzymes and nonself recognition in the gut of Eisenia andrei earthworms Journal of Invertebrate Pathology 114 : 217-221.
Koubová A., Goberna M., Šimek M., Chroňáková A., Pižl V., Insam H., Elhottová D. (2012) Effects of the earthworm Eisenia andrei on methanogens in a cattle-impacted soil: A microcosm study European Journal of Soil Biology 48 : 32-40.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2011.09.007

Více publikací

Studijní materiály
Název Předmět Studijní obor Ročník Určeno pro
Chemie půdy Chemie půdy Půdní biologie II. Magistr

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA