RNDr. Peter Čuchta, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Půdní fauna přirozených a antropogenních ekosystémů

Kontaktní údaje

Telefon: +420387775755
E-mail: peter.cuchta@upb.cas.cz
Místnost: 215

Publikace
Celkem nalezeno: 12 záznamů
Potapov A.M., Chen T.-W., Striuchkova A.V., Alatalo J.M., Alexandre D., Arbea J., Ashton T., Ashwood F., Babenko A.B., Bandyopadhyaya I., Baretta C.R.D.M., Baretta D., Barnes A.D., Bellini B.C., Bendjaballah M., Berg M.P., Bernava V., Bokhorst S., Bokova A.I., Bolger T., Bouchard M., Brito R.A., Buchori D., Castaño-Meneses G., Chauvat M., Chomel M., Chow Y., Chown S.L., Classen A.T., Cortet J., Čuchta P., de la Pedrosa A.M., de Lima E.C.A., Deharveng L.E., Doblas Miranda E., Drescher J., Eisenhauer N., Ellers J., Ferlian O., Ferreira S.S.D., Ferreira A.S., Fiera C., Filser J., Franken O., Fujii S., Koudji E.G., Gao M., Gendreau-Berthiaume B., Gers Ch., Greve M., Hamra-Kroua S., Handa I.T., Hasegawa M., Heiniger Ch., Hishi T., Holmstrup M., Homet P., Høye T.T., Ivask M., Jacques B., Janion-Scheepers Ch., Jochum M., Joimel S., Jorge B.C.S., Juceviča E., Kapinga E.M., Kováč Ľ., Krab E.J., Krogh P., Kuu A., Kuznetsova N., Lam W.N., Lin D., Lindo Z., Liu A.W.P., Lu J.-Z., Luciañez M.J., Marx M.T., Mawan A., McCary M.A., Minor M.A., Mitchell G.I., Moreno D., Nakamori T., Negri I., Nielsen U.N., Ochoa-Hueso R., de Oliveira Filho L.C.I., Palacios-Vargas J.G., Pollierer M.M., Ponge J.-F., Potapov M.B., Querner P., Rai B., Raschmanová N., Rashid M.I., Raymond-Léonard L.J., Reis A.S., Ross G.M., Rousseau L.., Russell D.J., Saifutdinov R.A., Salmon S., Santonja M., Saraeva A.K., Sayer E.J., Scheunemann N., Scholz C., Seeber J., Shaw P., Shveenkova Y.B., Slade E., Stebaeva S., Sterzyńska M., Sun X., Susanti W.I., Taskaeva A.A., Tay L.S., Thakur M.P., Treasure A.M., Tsiafouli M., Twala M.N., Uvarov A.V., Venier L.A., Widenfalk L.A., Widyastuti R., Winck B., Winkler D., Wu D., Xie Z., Yin R., Zampaulo R.A., Zeppelini D., Zhang B., Zoughailech A., Ashford O., Klauberg-Filho O., Scheu S. (2024) Global fine-resolution data on springtail abundance and community structure Scientific Data 11 : Article number 22.
DOI: 10.1038/s41597-023-02784-x
Shrubovych Y., Sternalski J., Čuchta P., Rusek J. (2024) Prelarval stages of Acerentomata (Protura): morphological peculiarities and phenology Zootaxa 5471 : 148–150.
DOI: 10.11646/zootaxa.5471.1.11
Potapov A.M., Guerra C.A., van den Hoogen J., Babenko A., Bellini B.C., Berg M.P., Chown S.L., Deharveng L., Kováč Ľ., Kuznetsova N.A., Ponge J.-F., Potapov M.B., Russell D.J., Alexandre D., Alatalo J.M., Arbea J.I., Bandyopadhyaya I., Bernava V., Bokhorst S., Bolger T., Castaño-Meneses G., Chauvat M., Chen T., Chomel M., Classen A.T., Cortet J., Čuchta P., de la Pedrosa A.M., Ferreira S.S.D., Fiera C., Filser J., Franken O., Fujii S., Gagnon Koudji E., Gao M., Gendreau-Berthiaume B., Gomez-Pamies D.F., Greve M., Handa I.T., Heiniger Ch., Holmstrup M., Homet P., Ivask M., Janion-Scheepers Ch., Jochum M., Joimel S., Jorge B.C.S., Jucevica E., Ferlian O., de Oliveira Filho L.C.I., Klauberg-Filho O., Baretta D., Krab E.J., Kuu A., de Lima E.C.A., Lin D., Lindo Z., Liu A., Lu J.-Z., Luciañez M.J., Marx M.T., McCary M.A., Minor M.A., Nakamori T., Negri I., Ochoa-Hueso R., Palacios-Vargas J.G., Pollierer M.M., Querner P., Raschmanová N., Rashid M.I., Raymond-Léonard L.J., Rousseau L.., Saifutdinov R.A., Salmon S., Sayer E.J., Scheunemann N., Scholz C., Seeber J., Shveenkova Y.B., Stebaeva S.K., Sterzyńska M., Sun X., Susanti W.I., Taskaeva A.A., Thakur M.P., Tsiafouli M., Turnbull M.S., Twala M.N., Uvarov A.V., Venier L.A., Widenfalk L.A., Winck B.R., Winkler D., Wu D., Xie Z., Yin R., Zeppelini D., Crowther T.W., Eisenhauer N., Scheu S. (2023) Globally invariant metabolism but density-diversity mismatch in springtails Nature Communications 14 : Article number 674.
DOI: 10.1038/s41467-023-36216-6
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1) : 51.
Tajovský K., Pižl V., Čuchta P., Shrubovych Y., Weiner W.M. (2022) Obituary Prof. Josef Rusek (1938–2022) Soil Organisms 94 : 1-14.
DOI: 10.25674/so94iss1id179
Ľuptáčik P., Čuchta P., Jakšová P., Miklisová D., Kováč Ľ., Alatalo J.M. (2021) Cushion plants act as facilitators for soil microarthropods in high alpine Sweden Biodiversity and Conservation 30 : 3243–3264.
DOI: 10.1007/s10531-021-02247-y
Čuchta P. (2020) Coniferous forest ecosystems (with a reference to soil mesofauna): A literature review In: Daniels J.A. (ed.): Advances in Environmental Research, vol. 72. Nova Science Publishers, New York, 23-31.
Čuchta P. (2020) Natural disturbances (with a special reference to windthrow): A literature review In: Daniels J.A. (ed.): Advances in Environmental Research, vol. 72. Nova Science Publishers, New York, 153-172.
Sterzyńska M., Shrubovych Y., Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Kaňa J., Smykla J. (2020) Responses of soil microarthropod taxon (Hexapoda: protura) to natural disturbances and management practices in forest-dominated subalpine lake catchment areas Scientific Reports 10 : Article number 5572.
DOI: 10.1038/s41598-020-62522-w
Čuchta P., Kaňa J., Pouska V. (2019) An important role of decomposing wood for soil environment with a reference to communities of springtails (Collembola) Environmental Monitoring and Assessment 191 : 222.
DOI: 10.1007/s10661-019-7363-x
Čuchta P., Miklisová D., Kováč Ľ. (2019) The succession of soil Collembola communities in spruce forests of the High Tatra Mountains five years after a windthrow and clear–cut logging Forest Ecology and Management 433 : 504-513.
DOI: 10.1016/j.foreco.2018.11.023
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA