Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.

Funkce: Zástupce ředitele , Vedoucí laboratoře - Laboratoř půdní organické hmoty , Člen rady - Vědecká rada ÚPB

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 784
E-mail: veronika.jilkova@upb.cas.cz
Místnost: NB 330

Popis

Vedoucí Laboratoře půdní organické hmoty

Zástupce ředitele, Ústav půdní biologie a biogeochemie

Člen vědecké rady, Ústav půdní biologie a biogeochemie

Odborný životopis

Osobní údaje:

* 1986

 

Afiliace a adresa zaměstnavatele: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, Česká republika, Tel.: +420 387 775 785, E-mail: veronika.jilkova@upb.cas.cz

 

Pracovní zařazení, funkce: Vědecký pracovník

 

Vzdělání:

Ph.D. Program STARS, Environmentální vědy, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí (2015). Školitel: Prof. Jan Frouz

MSc. Ekologie živočichů, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice (2011). Školitel: Prof. Jan Frouz

BSc. Biologie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice (2008). Školitel: Prof. Jan Frouz

 

Specializace: Půdní biologie a chemie, dynamika organické hmoty, ekologie lesních ekosystémů, lesní mravenci

 

Odborná praxe:

2007 – dosud Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

2012 – 2016 Botanický ústav, AV ČR v.v.i.

2011 – 2015 Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

2013 – 2014 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

2013 Mikrobiologický ústav, AV ČR, v.v.i.

 

Zahraniční stáže a spolupráce:

2019 Institute for Biogeochemistry, Max-Planck Institute, Jena, Německo

2016 a 2018 James Hutton Institute, Aberdeen, Velká Británie

2012 a 2015 University of Cologne, Department of Terrestrial Ecology, Kolín nad Rýnem, Německo

2012 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Německo

2009 Joensuu Research Unit, Finnish Forest Research Institute, Joensuu, Finsko
 

Výuka:

2020 - dosud Terénní exkurze Ekologie půdy, Univerzita Karlova

2020 - dosud Moderní metody půdní biologie, Univerzita Karlova

2018 Hot Topics in Environmental Sciences, Univerzita Karlova

2012-2014 Terénní praktická exkurze, Univerzita Karlova

 

Školitel:

Navrátilová D. (2017 - dosud) Potenciál arktických půd v uchovávání uhlíku na sukcesním gradientu. Bakalářská práce. PřF Univerzita Hradec Králové. 

Kellerová A. (2019 - 2022) Role žížal v rozkladu a stabilizaci kukuřičné biomasy v půdě. Bakalářská práce. PřF Jihočeská univerzita.

Švábová B. (2020 - dosud) Adaptabilita lesních půd mírného pásma na požáry. Bakalářská práce. PřF Univerzita Karlova.

Středoškolská odborná činnost - 3 obhájené práce

Otevřená věda - 5 obhájených prácí

 

Recenzent:

86 recenzí pro mezinárodní časopisy

3 recenze pro národní grantové agentury

4 recenze pro univerzitní grantové agentury

 

Publikace: Celkem 34 článků v časopisech s IF (26 článků jako první autor), 1 kapitola v knize. H-index 10, celkový počet citací 486.

 

Projekty:

GA ČR 22-02550S (hlavní řešitel, 2022-2024, 8,234,000 CZK) SOMForClim: Soil organic matter fractions and soil carbon storage as affected by forest type and climate change.

COST LTC20 (člen týmu, MŠMT, 2020–2023, 4,373,000 CZK) Effect of fire on soil organic matter and the community of soil transforming organisms.

GA ČR 20-28265Y (člen týmu, 2020-2022, 7,641,000 CZK) Microbial community coalescence (MICOCO): Interchange of entire communities and its consequences on soil microbial productivity and dissemination of risky bio-agents.

GA ČR 19-00533Y (člen týmu, 2019-2021, 6,762,000 CZK) The formation and origin of stable soil organic matter in model and natural soils as affected by substrate quality.

GA ČR 17-08717S (hlavní řešitel, 2017-2019, 7,400,000 CZK) Organic matter decomposition and carbon sequestration on a natural gradient of labile carbon sources in coniferous temperate forest soils.

GA ČR 17-20839S (člen týmu, 2017-2019, 9,550,000 CZK) Linking functional traits of three organism levels as driving mechanisms of ecosystem functions in the Arctic.

GA ČR 17-10493S (člen týmu, 2017-2019, 5,850,000 CZK) Inside the leaf microbiome: bacterial and fungal endophytes in the context of ecosystem development.

COST LTC17 (člen týmu, MŠMT, 2017–2019, 2,291,000 CZK) The effect of soil fauna on carbon sequestration in extreme environments.

MSM 200961606 (hlavní řešitel, MŠMT, 2016-2018, 838,000 CZK) Fresh and stable carbon decomposition and sequestration in temperate coniferous forest soils.

L 200961602 (AV ČR, Program podpory perspektivních lidských zdrojů, 2016-2017, 1,000,000 CZK)

GA UK No. 574213 (hlavní řešitel, Karlova Univerzita, 2013-2014, 413,000 CZK) Budget of greenhouse gases in wood ant (Formica s.str.) nests and its dependence on environmental characteristics.

GA JU 164/2010/P (spoluřešitel, Jihočeská univerzita, 2010, 100,000 CZK) Dispersal possibilities and adaptations for myrmecochory in the genus Melampyrum.

Publikace
Celkem nalezeno: 46 záznamů
Angst G., Angst Š., Frouz J., Jabinski S., Jílková V., Kukla J., Li M., Meador T.B., Angel R. (2024) Stabilized microbial necromass in soil is more strongly coupled with microbial diversity than the bioavailability of plant inputs Soil Biology and Biochemistry 190 : Article number 109323.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2024.109323
Angst Š., Mudrák O., Frouz J., Jílková V., Schnablová R., Straková P., Veselá H., Angst G. (2024) The effect of dead standing (marcescent) biomass on litter decomposition in herbaceous flora is governed by plant functional group Functional Ecology 38 : 1309–1319.
DOI: 10.1111/1365-2435.14544
Farská J., Jílková V., Frelich L.E., Starý J., Devetter M. (2024) Long-term post-fire recovery of oribatid mites depends on the recovery of soil properties in a fire-adapted pine forest Trees, Forests and People 16 : Article number 100536.
DOI: 10.1016/j.tfp.2024.100536
Jílková V., Macek P., Angst G., Bartuška M., Starý J., Šustr V., Devetter M. (2024) Macrofauna amplify plant litter decomposition and stabilization in arctic soils in a warming climate. Soil Biology and Biochemistry 188 : 109245.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2023.109245
Kellerová A., Angst G., Jílková V. (2024) Earthworms facilitate stabilization of both more-available maize biomass and more-recalcitrant maize biochar on mineral particles in an agricultural soil Soil Biology and Biochemistry 189 : Article number 109278.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2023.109278
Tůmová M., Jílková V., Macek P., Devetter M. (2024) Tardigrade distribution in soils of high Arctic habitats Ecology and Evolution 14 : Article number e11386.
DOI: 10.1002/ece3.11386
Jílková V. (2023) Biochar-application rate and method affect nutrient availability and retention in a coarse-textured, temperate agricultural Cambisol in a microcosm experiment Journal of Plant Nutrition and Soil Science 186 : 209–216.
DOI: 10.1002/jpln.202200331
Jílková V., Adámek M., Angst G., Tůmová M., Devetter M. (2023) Post-fire forest floor succession in a Central European temperate forest depends on organic matter input from recovering vegetation rather than on pyrogenic carbon input from fire Science of the Total Environment 861 : Article number 160659.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.160659
Jílková V., Chroňáková A., Elhottová D., Frouz J., Heděnec P., Kotrbová L., Moudrý J., Tajovský K., Tůma J., Vavříková J., Záhora J. (2023) Půdní živote, nedej se! SSČ AVČR, Praha, 70 pp.
Jílková V., Devetter M. (2023) Chvála (dřevěnému) uhlí Vesmír 102 (12) : 700-702.
Jílková V., Sim A., Thornton B., Paterson E. (2023) Grass rather than legume species decreases soil organic matter decomposition with nutrient addition Soil Biology and Biochemistry 177 : Article number 108936.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2022.108936
Yang S., Angst G., Jandová K., Kukla J., Meador T.B., Paterson E., Jílková V. (2023) Early- and later-stage priming effects induced by spruce root fractions are regulated by substrate availability, stoichiometry and C input Geoderma 437 : Article number 116610.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2023.116610
Angst Š., Veselá H., Bartuška M., Jílková V., Frouz J., Angst G. (2022) Changes in the quality of marcescent and shed senescent leaves during the dormant season Plant and Soil 474 : 373-382.
DOI: 10.1007/s11104-022-05341-4
Jílková V., Angst G. (2022) Biochar and compost amendments to a coarse-textured temperate agricultural soil lead to nutrient leaching Applied Soil Ecology 173 : Article number 104393.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2022.104393
Jílková V., Jandová K., Cajthaml T., Kukla J., Jansa J. (2022) Differences in the flow of spruce-derived needle leachates and root exudates through a temperate coniferous forest mineral topsoil Geoderma 405 : Article number 115441.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115441
Renčo M., Adámek M., Jílková V., Devetter M. (2022) Post-fire recovery of soil nematode communities depends on fire severity Diversity 14 : Article number 1116.
DOI: 10.3390/d14121116
Jílková V., Devetter M., Bryndová M., Hájek T., Kotas P., Luláková P., Meador T.B., Navrátilová , Saccone P., Macek P. (2021) Carbon sequestration related to soil physical and chemical properties in the high Arctic Global Biogeochemical Cycles 35 : Article number e2020GB006877.
DOI: 10.1029/2020GB006877
Jílková V., Jandová K., Kukla J. (2021) Responses of microbial activity to carbon, nitrogen, and phosphorus additions in forest mineral soils differing in organic carbon content Biology and Fertility of Soils 57 : 513–521.
DOI: 10.1007/s00374-021-01545-5
Jílková V., Jandová K., Kukla J., Cajthaml T. (2021) Soil organic carbon content decreases in both surface and subsoil mineral horizons by simulated future increases in labile carbon inputs in a temperate coniferous forest Ecosystems 24 : 2028-2041.
DOI: 10.1007/s10021-021-00632-w
Jílková V., Smatanová M., Elhottová D., Košnář Z., Kaštánek F., Šolcová O., Hlavinka P., Žalud Z., Bohuslav J., Trnka M. (2021) Organická hmota nad zlato Středisko společných činností AVČR, v.v.i., Praha, 52 pp.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA