RNDr. Karel Tajovský, CSc.

Funkce: Zástupce ředitele , Vedoucí laboratoře - Půdní fauna přirozených a antropogenních ekosystémů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 761; +420 602 123 708
E-mail: tajov@upb.cas.cz
Místnost: 209

Publikace
Celkem nalezeno: 109 záznamů
Venturo A., González E., Štrobl M., Tajovský K., Skuhrovec J., Benda D., Seidl M., Dvořák T., Kadlec T., Knapp M. (2024) A multi-taxa approach reveals contrasting responses of arthropod communities and related ecosystem services to field margin proximity and crop type Agriculture, Ecosystems and Environment 368 : Article number 109010.
DOI: 10.1016/j.agee.2024.109010
Feng Lichao, Du Z., Zhang S., Zhang S., Meng Q., Tajovský K. (2023) Omnivorous Notoxus trinotatus Pic (Coleoptera: Anthicidae) is a newly recognized vector of northern leaf blight in maize Archives of Insect Biochemistry and Physiology 112 : Article number e21991.
DOI: 10.1002/arch.21991
Jílková V., Chroňáková A., Elhottová D., Frouz J., Heděnec P., Kotrbová L., Moudrý J., Tajovský K., Tůma J., Vavříková J., Záhora J. (2023) Půdní živote, nedej se! SSČ AVČR, Praha, 70 pp.
Mock A., Stašiov S., Tuf I., Tajovský K. (2023) Suchozemské rovnakonožky (Oniscidea) a viacnožky (Myriapoda) - príprava zoznamu vzácnych a ohrozených druhov do "červenej knihy" bioty Slovenska. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 13-14. ISBN 978-80-7036-764-3.
Pižl V., Sterzyńska M., Tajovský K., Starý J., Nicia P., Zadrożny P., Bejger R. (2023) Effects of hydrologic regime changes on a taxonomic and functional trait structure of earthworm communities in mountain wetlands Biology 12 : Article number 482.
DOI: 10.3390/ biology12030482
Schlaghamerský J., Bryndová M., Devetter M., Háněl L., Kováč Ľ., Starý J., Tajovský K., Šimek M. (2023) Půdní mikrofauna a mezofauna. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 61-78. ISBN 978-80-200-3512-7.
Schlaghamerský J., Pižl V., Tajovský K., Tuf I., Tůma J., Šimek M. (2023) Půdní makro-a-megafauna. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 79-99. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2023) Prostorová, časová a funkční organizace půdy. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 125-147. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šimek M., Elhottová D., Schlaghamerský J., Tajovský K., Tuf I. (2023) Kdo v půdě žije? In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 4-24. ISBN 978-80-200-3512-7.
Tajovský K. (2023) Monitoring půdní fauny (mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) v obnovovaných travních porostech krasových plošin CHKO Moravský kras. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 18-19. ISBN 978-80-7036-764-3.
Tajovský K., Feng Lichao, Tuf I. (2023) Terrestrial isopod communities (Isopoda: Oniscidea) - stable or changing over long time scales? In: Tuf I.H., Tajovský K., (eds.) - 12th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Olomouc, Faculty of Science, Palacký University Olomouc & ISBB, BC CAS, p. 33
Gong X., Chen T., Zhang L., Pižl V., Tajovský K., Devetter M. (2022) Gut microbiome reflect adaptation of earthworms to cave and surface environments Animal Microbiome 4 : Article number 47.
DOI: 10.1186/s42523-022-00200-0
Knapp M., Štrobl M., Venturo A., Seidl M., Jakubíková L., Tajovský K., Kadlec T., González E. (2022) Importance of grassy and forest non-crop habitat islands for overwintering of ground-dwelling arthropods in agricultural landscapes: A multi-taxa approach Biological Conservation 275 : Article number 109757.
DOI: 10.1016/j.biocon.2022.109757
Tajovský K. (2022) Vzpomínka na profesora Josefa Ruska Živa 70 (1) : V-VI.
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1) : 51.
Tajovský K., Machač O., Kocourek P., Stašiov S., Dolejš P., Zdráhalová H., Tuf I. (2022) Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory Východočeský sborník přírodovědný - práce a studie 28 : 85–92.
Tajovský K., Pižl V., Čuchta P., Shrubovych Y., Weiner W.M. (2022) Obituary Prof. Josef Rusek (1938–2022) Soil Organisms 94 : 1-14.
DOI: 10.25674/so94iss1id179
Tuf I., Tajovský K. (2022) Mnoho už je víc než tisíc Vesmír 101 (9) : 540-543.
Valkay Haľková B., Tajovský K., Grego J., Žurovcová M., Mock A. (2022) Geoglomeris subterranea (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae), the first morphologically non-specialized semiaquatic glomerid millipede? Invertebrate Biology 141 : Article number e12376.
DOI: 10.1111/ivb.12376
Horák J., Rada P., Boža P., Roháčová M., Nováková P. , Tajovský K., Pech P., Holuša J., Resnerová K. (2021) Alien pests and their influence on native biota in leaf litter of non-native trees Acta Oecologica 110 : Article number 103704.
DOI: 10.1016/j.actao.2021.103704

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA