RNDr. Karel Tajovský, CSc.

Funkce: Ředitel , Vědecký pracovník - Oddělení půdní zoologie a půdní mikrostruktury

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775761; +420 602123708
E-mail: tajov@upb.cas.cz
Místnost: 209, 214

Publikace
Celkem nalezeno: 60 záznamů
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J., Tropek R. (2018) Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. Journal of Environmental Management 220 : 1-7.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110 : 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Rost-Roszkowska M., Vilímová J., Tajovský K., Šustr V., Sosinka A., Kszuk-Jendrysik M., Ostróżka A., Kaszuba F., Kamińska K., Marchewka A. (2018) The ultrastructure of the hepatic cells in millipedes (Myriapoda, Diplopoda) Zoologischer Anzeiger 274 : 95-102.
DOI: 10.1016/j.jcz.2018.01.006
Růžička V., Tajovský K., Pižl V. (2018) Pavouci (Araneae) CHKO Brdy. Spiders (Araneae) of the Brdy Protected Landscape Area. Bohemia centralis 34 : 133–147.
Šantrůčková H., Kaštovská E., Bárta J., Miko L., Tajovský K. (2018) Ekologie půdy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 1-260.
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.
Kocourek P., Tajovský K. (2017) Diplopoda (mnohonožky) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 111-112.
Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017) Mnohonožky České republiky - Příručka pro určování druhů Vlašim, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim 256 s..
Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017) New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 2003-2017 Schubartiana 6 : 27-30.
Tajovský K., Tuf I. (2017) Oniscidea (suchozemští stejnonožci) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 105-107.
Tajovský K., Tuf I. (2017) Chilopoda (stonožky) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 108-110.
Giurginca A., Šustr V., Tajovský K. (2016) Morphological structures on the integument of Mesoniscus graniger Travaux de L`Institut de Spéologie "Emile Racovitza" 55 : 129-133.
Mock A., Tajovský K., Žurovcová M., Jarošová A., Kocourek P., Gruber J., Angyal D., Spelda J. (2016) Hungarosoma bokori Verhoeff, 1928 (Diplopoda: Chordeumatida): new insights into its taxonomy, systematics, molecular genetics, biogeography and ecology. Zootaxa 4178 : 234-256.
DOI: 10.11646/zootaxa.4178.2.4
Rost-Roszkowska M., Chajec Ł., Vilímová J., Tajovský K. (2016) Apoptosis and necrosis during the circadian cycle in the centipede midgut Protoplasma 253 : 1051-1061.
DOI: 10.1007/s00709-015-0864-8
Růžička V., Mlejnek R., Juřičková L., Tajovský K., Šmilauer P., Zajíček P. (2016) Invertebrates of the Macocha Abyss (Moravian Karst). Acta Carsologica 45 (1) : 71-84.
DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v45i1.896
Tajovský K., Tuf I. (2016) An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80 : 33-37.
Tuf I., Tajovský K. (2016) 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, 20-25 July 2014 Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80 : 5.
Tuf I., Tajovský K. (2016) An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80 : 45-50.
Frouz J., Roubíčková A., Heděnec P., Tajovský K. (2015) Do soil fauna really hasten litter decomposition? A meta-analysis of enclosure studies European Journal of Soil Biology 68 : 18-24.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2015.03.002
Giurginca A., Šustr V., Tajovský K., Giurginca M., Matei I. (2015) Spectroscopic parameters of the cuticle and ethanol extracts of the fluorescent cave isopod Mesoniscus graniger (Isopoda, Oniscidea) ZooKeys 2015 : 111-125.
DOI: 10.3897/zookeys.515.9395

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA