RNDr. Vladimír Šustr, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení půdní zoologie , Člen rady - Vědecká rada ÚPB

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 761
E-mail: sustr@upb.cas.cz
Místnost: 206, 209, NB 204

Publikace
Celkem nalezeno: 44 záznamů
Ardestani M.M., Šustr V., Hnilička F., Frouz J. (2020) Food consumption of the cockroach species Blaptica dubia Serville (Blattodea: Blaberidae) using three leaf litter types in a microcosm design Applied Soil Ecology 150 : Article number 103460.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.103460
Giurginca A., Vănoaica L., Šustr V., Tajovský K. (2020) A new species of the genus Archiboreoiulus Brolemann, 1921 (Diplopoda, Julida) from Movile Cave (Southern Dobrogea, Romania) Zootaxa 4802 : 463–476.
DOI: 10.11646/zootaxa.4802.3.4
Šustr V., Semanová S., Rost-Roszkowska M., Tajovský K., Sosinka A., Kaszuba F. (2020) Enzymatic activities in the digestive tract of spirostreptid and spirobolid millipedes (Diplopoda: Spirostreptida and Spirobolida) Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 241 : Article number 110388.
DOI: 10.1016/j.cbpb.2019.110388
Šustr V., Šimek M., Faktorová L., Macková J., Tajovský K. (2020) Release of greenhouse gases from millipedes as related to food, body size, and other factors Soil Biology and Biochemistry 144 : Article number 107765.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2020.107765
Ardestani M.M., Šustr V., Frouz J. (2019) Consumption Performance of Five Detritivore Species Feeding on Alnus glutinosa L. Leaf Litter in a Microcosm Experiment Forests 10 : Article number 1080.
DOI: 10.3390/f10121080
Frouz J., Lin Q., Li X., Abakumov E., Brune A., Šustr V. (2019) Utilization of dietary protein in the litter-dwelling larva of Bibio marci (Diptera: Bibionidae) Eurasian Soil Science 52 : 1583–1587.
DOI: 10.1134/S1064229319120032
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Parimuchová A., Šustr V., Devetter M., Vošta O., Popa I., Kováč Ľ. (2018) The activity of saccharolytic enzymes in Collembola is associated with species affinity for caves International Journal of Speleology 47 : 155-163.
DOI: 10.5038/1827-806X.47.2.2150
Procházková P., Hanč A., Dvořák J., Roubalová R., Drešlová M., Částková T., Šustr V., Škanta F., Navarro Pacheco N.I., Bilej M. (2018) Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting Environmental Science and Pollution Research 25 : 26267-26278.
DOI: 10.1007/s11356-018-2662-2
Raschmanová N., Šustr V., Kováč Ľ., Parimuchová A., Devetter M. (2018) Testing the climatic variability hypothesis in edaphic and subterranean Collembola (Hexapoda) Journal of Thermal Biology 78 : 391-400.
DOI: 10.1016/j.jtherbio.2018.11.004
Rost-Roszkowska M., Vilímová J., Tajovský K., Šustr V., Sosinka A., Kszuk-Jendrysik M., Ostróżka A., Kaszuba F., Kamińska K., Marchewka A. (2018) The ultrastructure of the hepatic cells in millipedes (Myriapoda, Diplopoda) Zoologischer Anzeiger 274 : 95-102.
DOI: 10.1016/j.jcz.2018.01.006
Maxinová E., Šustr V., Uhrin M. (2017) Digestive enzymes in Rhinolophus euryale (Rhinolophidae, Chiroptera) are active also during hibernation European Journal of Ecology 3 : 91-96.
DOI: 10.1515/eje-2017-0010
Popa I., Šustr V. (2017) First record of Lipothrix italica (Cassagnau, 1968) (Hexapoda: Collembola) in Romania Travaux de L`Institut de Spéologie "Emile Racovitza" 56 : 51–55.
Raschmanová N., Žurovcová M., Kováč Ĺ., Paučulová L., Šustr V., Jarošová A., Chundelová D. (2017) The cold-adapted population of Folsomia manolachei (Hexapoda, Collembola) from a glaciated karst doline of Central Europe: evidence for a cryptic species? Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 55 : 19-28.
DOI: 10.1111/jzs.12150
Giurginca A., Šustr V., Tajovský K. (2016) Morphological structures on the integument of Mesoniscus graniger Travaux de L`Institut de Spéologie "Emile Racovitza" 55 : 129-133.
Popa I., Šustr V. (2016) Collembola (Hexapoda) from Mehedinți Mountains (SW Carpathians, Romania), with four new records for the Romanian fauna Travaux de L`Institut de Spéologie "Emile Racovitza" 55 : 119-127.
Giurginca A., Šustr V., Tajovský K., Giurginca M., Matei I. (2015) Spectroscopic parameters of the cuticle and ethanol extracts of the fluorescent cave isopod Mesoniscus graniger (Isopoda, Oniscidea) ZooKeys 2015 : 111-125.
DOI: 10.3897/zookeys.515.9395
Raschmanová N., Miklisová D., Kováč Ĺ., Šustr V. (2015) Community composition and cold tolerance of soil Collembola in a collapse karst doline with strong microclimate inversion Biologia (Poland) 70 : 802-811.
DOI: 10.1515/biolog-2015-0095
Smrž J., Kováč Ĺ., Mikeš J., Šustr V., Lukešová A., Tajovský K., Nováková A., Režňáková P. (2015) Food sources of selected terrestrial cave arthropods Subterranean Biology 16 : 37-46.
DOI: 10.3897/subtbiol.16.8609
Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Tajovský K., Šimek M. (2014) Methane production and methanogenic archaea in the digestive tracts of millipedes (Diplopoda) PLoS ONE 9 : -.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA