RNDr. Vladimír Šustr, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Anaerobní a molekulární mikrobiologie , Člen rady - Vědecká rada ÚPB

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 761
E-mail: sustr@upb.cas.cz
Místnost: 206, 209, NB 204

Publikace
Celkem nalezeno: 56 záznamů
Jílková V., Macek P., Angst G., Bartuška M., Starý J., Šustr V., Devetter M. (2024) Macrofauna amplify plant litter decomposition and stabilization in arctic soils in a warming climate. Soil Biology and Biochemistry 188 : 109245.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2023.109245
Nweze J., Šustr V., Brune A., Angel R. (2024) Functional similarity, despite taxonomical divergence in the millipede gut microbiota, points to a common trophic strategy Microbiome 12 : Article number 16.
DOI: 10.1186/s40168-023-01731-7
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13 : Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Koubová A., Lorenc F., Horváthová T., Chroňáková A., Šustr V. (2023) Millipede gut‑derived microbes as a potential source of cellulolytic enzymes World Journal of Microbiology and Biotechnology 39 : Article number 169.
DOI: 10.1007/s11274-023-03620-5
Šustr V., Angel R., Nweze J., Ardestani Masoud M. (2023) Trávení a střevní mikrobiota mnohonožek z pohledu molekulárních metod. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, p. 17. ISBN 978-80-7036-764-3.
Šustr V., Hynšt J., Chroňáková A., Malý S., Šimek M. (2023) Jak organismy v půdě fungují. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 100-124. ISBN 978-80-200-3512-7.
Sardar P., Šustr V., Chroňáková A., Lorenc F. (2022) Metatranscriptomic holobiont analysis of carbohydrate-active enzymes in the millipede Telodeinopus aoutii (Diplopoda, Spirostreptida) Frontiers in Ecology and Evolution 10 : Article number 931986.
DOI: 10.3389/fevo.2022.931986
Sardar P., Šustr V., Chroňáková A., Lorenc F., Faktorová L. (2022) De novo metatranscriptomic exploration of gene function in the millipede holobiont Scientific Reports 12 : Article number 16173.
DOI: 10.1038/s41598-022-19565-y
Horváthová T., Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Lang K., Dietrich C., Hubáček T., Ardestani Masoud M., Lara Rodriguez A., Brune A., Šimek M. (2021) Methanogenesis in the digestive tracts of the tropical millipedes Archispirostreptus gigas (Diplopoda, Spirostreptidae) and Epibolus pulchripes (Diplopoda, Pachybolidae) Applied and Environmental Microbiology 87 : Article number e00614-21.
DOI: 10.1128/AEM.00614-21
Potapov A.M., Pollierer M.M., Salmon S., Šustr V., Chen T. (2021) Multidimensional trophic niche revealed by complementary approaches: Gut content, digestive enzymes, fatty acids and stable isotopes in Collembola Journal of Animal Ecology 90 : 1919–1933.
DOI: 10.1111/1365-2656.13511
Rost-Roszkowska M., Vilimová J., Tajovský K., Šustr V., Ostróżka A., Kaszuba F. (2021) Structure of the midgut epithelium in four diplopod species: histology, histochemistry and ultrastructure Arthropod Systematics & Phylogeny 79 : 295–308.
DOI: 10.3897/asp.79.e67022
Šustr V., Hynšt J., Chroňáková A., Malý S., Šimek M. (2021) Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa 69 (1) : 25–31.
Ardestani Masoud M., Šustr V., Hnilička F., Frouz J. (2020) Food consumption of the cockroach species Blaptica dubia Serville (Blattodea: Blaberidae) using three leaf litter types in a microcosm design Applied Soil Ecology 150 : Article number 103460.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.103460
Giurginca A., Vănoaica L., Šustr V., Tajovský K. (2020) A new species of the genus Archiboreoiulus Brolemann, 1921 (Diplopoda, Julida) from Movile Cave (Southern Dobrogea, Romania) Zootaxa 4802 : 463–476.
DOI: 10.11646/zootaxa.4802.3.4
Šustr V., Semanová S., Rost-Roszkowska M., Tajovský K., Sosinka A., Kaszuba F. (2020) Enzymatic activities in the digestive tract of spirostreptid and spirobolid millipedes (Diplopoda: Spirostreptida and Spirobolida) Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 241 : Article number 110388.
DOI: 10.1016/j.cbpb.2019.110388
Šustr V., Šimek M., Faktorová L., Macková J., Tajovský K. (2020) Release of greenhouse gases from millipedes as related to food, body size, and other factors Soil Biology and Biochemistry 144 : Article number 107765.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2020.107765
Ardestani Masoud M., Šustr V., Frouz J. (2019) Consumption Performance of Five Detritivore Species Feeding on Alnus glutinosa L. Leaf Litter in a Microcosm Experiment Forests 10 : Article number 1080.
DOI: 10.3390/f10121080
Frouz J., Lin Q., Li X., Abakumov E., Brune A., Šustr V. (2019) Utilization of dietary protein in the litter-dwelling larva of Bibio marci (Diptera: Bibionidae) Eurasian Soil Science 52 : 1583–1587.
DOI: 10.1134/S1064229319120032
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Parimuchová A., Šustr V., Devetter M., Vošta O., Popa I., Kováč Ľ. (2018) The activity of saccharolytic enzymes in Collembola is associated with species affinity for caves International Journal of Speleology 47 : 155-163.
DOI: 10.5038/1827-806X.47.2.2150

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA