Chemie půdy

Chemie půdy
Ekologie
Půdní biologie
Chemie půdy
II.
Přednášky
Magistr
Pižl Václav, doc. RNDr. CSc.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA