Ing. Alena Lukešová, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení půdní mikrobiologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775738; 420607514970
E-mail: luksa@upb.cas.cz

Publikace
Celkem nalezeno: 42 záznamů
Samolov E., Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Büdel B., Karsten U. (2019) Usual alga from unusual habitats: Biodiversity of Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta) from the phylogenetic superclade G isolated from biological soil crusts Molecular Phylogenetics and Evolution 133 : 236-255.
DOI: 10.1016/j.ympev.2018.12.018
Darienko T., Lukešová A., Pröschold T. (2018) The polyphasic approach revealed new species of Chloroidium (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) Phytotaxa 372 : 51–66.
DOI: 10.11646/phytotaxa.372.1.4
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150 : 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Holzinger A., Obwegeser S., Nyporko S., Friedl T., Karsten U. (2018) New Taxa of Streptophyte Algae (Streptophyta) from Terrestrial Habitats Revealed Using an Integrative Approach Protist 169 : 406-431.
DOI: 10.1016/j.protis.2018.03.002
Vágnerová R., Lukešová A., Lukeš M., Rožnovská P., Holá M., Fulnečková J., Fajkus J., Angelis K.J. (2017) Evolutionarily distant streptophyta respond differently to genotoxic stress Genes 8 : DOI: 10.3390/genes8110331
Fulnečková J., Ševčíková T., Lukešová A., Sýkorová E. (2016) Transitions between the Arabidopsis-type and the human-type telomere sequence in green algae (clade Caudivolvoxa, Chlamydomonadales) Chromosoma 125 : 437-451.
DOI: 10.1007/s00412-015-0557-2
Hrouzek P., Voráčová K., Kuzma M., Hájek J., Urajová P., Cheel H., Mareš J., Lukešová A., Voloshko L., Pinevich A., Kopecký J., Villunger A. (2016) Izolovaný sinicový kmen Nostoc sp. a izolovaný sinicový kmen Nodularia, sinicový metabolit, způsob přípravy sinicového metabolitu a použití sinicového metabolitu jako léčiva Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. - Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Saint-Petersburg State University. Datum udělení patentu: 30.03.2016. Číslo patentu: 305944
Bohunická M., Pietrasiak N., Johansen J., Gómez E., Hauer T., Gaysina L., Lukešová A. (2015) Roholtiella, gen nov (Nostocales, Cyanobacteria)—A tapering and branching cyanobacteria of the family Nostocaceae Phytotaxa 197 : 84-103.
DOI: 10.11646/phytotaxa.197.2.2
Smrž J., Kováč Ĺ., Mikeš J., Šustr V., Lukešová A., Tajovský K., Nováková A., Režňáková P. (2015) Food sources of selected terrestrial cave arthropods Subterranean Biology 16 : 37-46.
DOI: 10.3897/subtbiol.16.8609
Johansen J., Bohunická M., Lukešová A., Hrčková K., Vaccarino M., Chesarino N. (2014) Morphological and molecular characterization within 26 strains of the genus Cylindrospermum (Nostocaceae, Cyanobacteria), with descriptions of three new species Journal of Phycology 50 : 187-202.
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae):a phylogenetically uniform genus with variable phenotypes. Phytotaxa 172 : 235–246..
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): A phylogenetically uniform genus with variable phenotypes Phytotaxa 172 : 235-246.
Škaloud P., Lukešová A., Malavasi V., Ryšánek D., Hrčková K., Rindi F. (2014) Molecular evidence for the polyphyletic origin of low pH adaptation in the genus Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta) Plant Ecology and Evolution 147 : 333-345.
Fulnečková J., Ševčíková T., Fajkus J., Lukešová A., Lukeš M., Vlček Č., Lang B., Kim E., Eliáš M., Sýkorová E. (2013) A broad phylogenetic survey unveils the diversity and evolution of telomeres in eukaryotes Genome Biology and Evolution 5 : 468-483.
Hroužek P., Lukešová A., Mareš J., Ventura S. (2013) Description of the cyanobacterial genus Desmonostoc gen. nov. including D. muscorum comb. nov. as a distinct, phylogenetically coherent taxon related to the genus Nostoc Fottea 13 : 201-213.
Ševčíková T., Bišová K., Fojtová M., Lukešová A., Hrčková K., Sýkorová E. (2013) Completion of cell division is associated with maximum telomerase activity in naturally synchronized cultures of the green alga Desmodesmus quadricauda FEBS Letters 587 : 743-748.
Smrž J., Kováč Ĺ., Mikeš J., Lukešová A. (2013) Microwhip Scorpions (Palpigradi) Feed on Heterotrophic Cyanobacteria in Slovak Caves - A Curiosity among Arachnida PLoS ONE 8 : -.
Strunecký O., Komárek J., Johansen J., Lukešová A., Elster J. (2013) Molecular and morphological criteria for revision of the genus Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria) Journal of Phycology 49 : 1167-1180.
Fulnečková J., Hasíková T., Fajkus J., Lukešová A., Eliáš M., Sýkorová E. (2012) Dynamic evolution of telomeric sequences in the green algal order Chlamydomonadales Genome Biology and Evolution 4 : 248-264.
DOI: 10.1093/gbe/evs007
Hroužek P., Kuzma M., Černý J., Novák P., Fišer R., Šimek P., Lukešová A., Kopecký J. (2012) The cynobacterial cyclic lipopeptides puwainaphycins F/G are inducing necrosis via cell membrane permeabilization and subsequent unusual actin relocalization Chemical Research in Toxicology 25 : 1203-1211.
DOI: 10.1021/tx300044t

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA