Pracovníci

Přijmení, Jméno, Tituly Zařazení Telefon(y) Email Místnost
recepce BC - Na Sádkách 7 - +420 387 775 033, +420 602 596 072 recepces@bc.cas.cz -
Angel Roey, Dr. rer. nat Vědecký pracovník - roey.angel@bc.cas.cz -
Angst Šárka, Mgr. Ph.D. Postdoktorand +420 387775782; +420 387775777 Sarka.Angst@bc.cas.cz Sádky NB 319
Angst Gerrit, Dr. rer. nat. Postdoktorand +420 387 775 782 gerrit.angst@bc.cas.cz 319
Beníšková Petra, Bc. Laborantka +420 387 77 5762 petra.beniskova@upb.cas.cz 244
Bícová Romana Technický pracovník +420387775738 - 009
Bryndová Michala, Mgr. Doktorand +420 775 551 696 michala.bryndova@entu.cas.cz 211 NB
Čuchta Peter, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník 420387775755 peter.cuchta@upb.cas.cz 215
de Melo Rangel Wesley, MSc. Ph.D. Vědecký pracovník +420 387 77 5775 (office), 5776, 5786 wesley.rangel@upb.cas.cz 317 NB
Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník +420 387775783 devetter@upb.cas.cz Sádky NB 320
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník +420 387775764; +420 387775766 danael@upb.cas.cz -
Faktorová Lucie, Mgr. Technický pracovník +420387776761 lucie.faktorova@upb.cas.cz 252, 204
Farková Karolína, Bc. Laborantka - - -
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc. Vedoucí oddělení +420 387775769 frouz@natur.cuni.cz -
Háněl Ladislav, RNDr. CSc. Vědecký pracovník 420387775759 hanel@upb.cas.cz 211
Horváthová Terézia Ph.D. Postdoktorand - terezia.horvathova@upb.cas.cz 330NB
Chen Ting-Wen, Dr. Ph.D. Postdoktorand +420 387775763 ting-wen.chen@upb.cas.cz 215
Chroňáková Alica, RNDr. Ph.D. Vědecký pracovník 420387775770; 420387775779; 420387775762 alicach@upb.cas.cz NB 209, 252
Chytková Ivana DiS. Pracovník 420387775753 chytkova@upb.cas.cz 204
Jazvinská Dagmar Uklízečka - - -

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA