O ústavu

Ústav byl zřízen k 1. 1. 1986 z Laboratoře půdní biologie, která pracovala v rámci býv. Ústavu krajinné ekologie ČSAV již od roku 1979. Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, tj. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Činnost ústavu je zaměřena zejména na výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organizmů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech, na výzkum interakcí mezi půdními živočichy, mikroorganizmy a abiotickými složkami půdního prostředí, na výzkum role půdních organizmů při tvorbě půdní mikrostruktury, na výzkum tvorby humusu a jeho transformací a na výzkum koloběhu biogenních prvků v půdě. Od 1.1. 2006 je Ústav půdní biologie součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. 

Adresa:

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ústav půdní biologie

Na Sádkách 702/7

37005 České Budějovice

tel: (+420) 385 310 134

fax: (+420) 385 310 133

e-mail: upb@upb.cas.cz

Mapa

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA