RNDr. Jana Macková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení půdní zoologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775771; +420 387775767
E-mail: jana.macek@yahoo.com
Místnost: NB 210

Popis

Postdoktorand se zabývá studiem biologické tvorby plynů v půdě v různých ekosystémech (semiaridní oblasti, obhospodařované travní porosty), interakcemi půdních mikroorganismů a vegetace a typu hospodaření. Dalším směrem výzkumu je sledování procesu anaerobní oxidace metanu, konkrétněji se postdok zabývá screeningem biotopů, možnostmi kultivace a indentifikace zastoupených mikroorganismů.

Publikace
Celkem nalezeno: 17 záznamů
Šustr V., Šimek M., Faktorová L., Macková J., Tajovský K. (2020) Release of greenhouse gases from millipedes as related to food, body size, and other factors Soil Biology and Biochemistry 144 : Article number 107765.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2020.107765
Šantrůček J., Schreiber L., Macková J., Vráblová M., Květoň J., Macek P., Neuwirthová J. (2019) Partitioning of mesophyll conductance for CO2 into intercellular and cellular components using carbon isotope composition of cuticles from opposite leaf sides Photosynthesis Research 141 : 33-51.
DOI: 10.1007/s11120-019-00628-7
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Fanta J., Petřík P., Macková J. (2017) Krajina jako společné dílo našeho hospodaření a přírody Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 7-8.
Fanta J., Petřík P., Macková J. (2017) Hospodaření v krajině a klima. Je čas na změnu! Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 151-152.
Macková J. (2017) Jak nakládat s půdou Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 22-23.
Macková J., Elhottová D. (2017) Vliv zemědělského hospodaření na obsah organické hmoty v půdě a půdní biotu Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 28-31.
Macková J., Elhottová D. (2017) Edafon - živý svět pod našima nohama Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 32-34.
Macková J., Jílková V. (2017) Vliv lesního hospodaření na půdní organismy Petřík P., Macková J., Fanta J. (Eds.): Krajina a lidé, Praha, Academia; Průhledy, 17; ISBN 978-80-200-2695-8 56-59.
Macek P., Prieto I., Macková J., Pistón N., Pugnaire F. (2016) Functional plant types drive plant interactions in a Mediterranean mountain range Frontiers in Plant Science 7 : DOI: 10.3389/fpls.2016.00662
Sklenář P., Kučerová A., Macková J., Romoleroux K. (2016) Temperature microclimates of plants in a tropical alpine environment: How much does growth form matter? Arctic Antarctic and Alpine Research 48 : 61-78.
DOI: 10.1657/AAAR0014-084
Peng Y., Macek P., Macková J., Romoleroux K., Hensen I. (2015) Clonal Diversity and Fine-scale Genetic Structure in a High Andean Treeline Population Biotropica 47 : 59-65.
DOI: 10.1111/btp.12175
Sklenář P., Kučerová A., Macková J., Macek P. (2015) Temporal variation of climate in the high-elevation páramo of Antisana, Ecuador Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 38 : 67-78.
DOI: 10.4461/GFDQ.2015.38.07
Šantrůček J., Vráblová M., Šimková M., Hronková M., Drtinová M., Květoň J., Vrábl D., Kubásek J., Macková J., Wiesnerová D., Neuwirthová J., Schreiber L. (2014) Stomatal and pavement cell density linked to leaf internal CO2 concentration Annals of Botany 114 : 191-202.
DOI: 10.1093/aob/mcu095
Macková J., Vašková M., Macek P., Hronková M., Schreiber L., Šantrůček J. (2013) Plant response to drought stress simulated by ABA application: Changes in chemical composition of cuticular waxes Environmental and Experimental Botany 86 : 70-75.
DOI: 10.1016/j.envexpbot.2010.06.005
De Bello F., Janeček Š., Lepš J., Doležal J., Macková J., Lanta V., Klimešová J. (2012) Different plant trait scaling in dry versus wet Central European meadows. J. Veget. Sci. 23 : 709-720.
DOI: 10.1111/j.1654-1103.2012.01389.x
Šmahel M., Pokorná D., Macková J., Vlasák J. (2004) Enhancement of immunogenicity of HPV16 E7 oncogene by fusion with E. coli beta-glucuronidase Journal of Gene Medicine 6 : 1092-1101.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA