doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.

Funkce: Zástupce ředitele

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775750
E-mail: pizl@upb.cas.cz
Místnost: 214

Publikace
Celkem nalezeno: 46 záznamů
Koubová A., Chroňáková A., Pižl V., Sánchez-Monedero M., Elhottová D. (2015) The effects of earthworms Eisenia spp on microbial community are habitat dependent European Journal of Soil Biology 68 : 42-55.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2015.03.004
Šimek M., Elhottová D., Pižl V. (2015) Živá půda Praha, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Sterzyńska M., Pižl V., Tajovský K., Stelmaszczyk M., Okruszko T. (2015) Soil Fauna of Peat-Forming Wetlands in a Natural River Floodplain Wetlands 35 : 815-829.
DOI: 10.1007/s13157-015-0672-0
Jirout J., Pižl V. (2014) Effects of the endemic earthworm Allolobophora hrabei (Černosvitov, 1935) on soil microbial communities of steppe grasslands Soil Biology and Biochemistry 76 : 249-256.
Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Tajovský K., Starý J., Tuf I., Pižl V. (2014) Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: From cool and shady to dry and hot places Applied Soil Ecology 83 : 30-38.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Št'áhlavský F., Tufová J., Véle A., Tuf I. (2013) Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic Acta Zoologica Bulgarica 65 : 197-206.
Dvořák J., Mančíková V., Pižl V., Elhottová D., Šilerová M., Roubalová R., Škanta F., Procházková P., Bilej M. (2013) Microbial environment affects innate immunity in two closely related earthworm species Eisenia andrei and Eisenia fetida PLoS ONE 8 : -.
Frouz J., Jílková V., Cajthaml T., Pižl V., Tajovský K., Háněl L., Burešová A., Šimáčková H., Kolaříková K., Franklin J. (2013) Soil biota in post-mining sites along a climatic gradient in the USA: Simple communities in shortgrass prairie recover faster than complex communities in tallgrass prairie and forest Soil Biology and Biochemistry 67 : 212-225.
Frouz J., Livečková M., Albrechtová J., Chroňáková A., Cajthaml T., Pižl V., Háněl L., Starý J., Baldrián P., Lhotáková Z. (2013) Is the effect of trees on soil properties mediated by soil fauna? A case study from post-mining sites Forest Ecology and Management 309 : 87-95.
Procházková P., Šustr V., Dvořák J., Roubalová R., Škanta F., Pižl V., Bilej M. (2013) Correlation between the activity of digestive enzymes and nonself recognition in the gut of Eisenia andrei earthworms Journal of Invertebrate Pathology 114 : 217-221.
Koubová A., Goberna M., Šimek M., Chroňáková A., Pižl V., Insam H., Elhottová D. (2012) Effects of the earthworm Eisenia andrei on methanogens in a cattle-impacted soil: A microcosm study European Journal of Soil Biology 48 : 32-40.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2011.09.007
Frouz J., Li X., Brune A., Pižl V., Abakumov E. (2011) Effect of soil invertebrates on the formation of humic substances under laboratory conditions Eurasian Soil Science 44 : 893-896.
DOI: 10.1134/S1064229311080047
Frouz J., Pižl V., Tajovský K., Syrovátka O. (2010) The effect of pipe drainage on peat meadow soil: Soil macrofauna Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica 24 : 91-107.
Šimek M., Pižl V. (2010) Soil CO2 flux affected by Aporrectodea caliginosa earthworms Central European Journal of Biology 5 : 364-370.
DOI: 10.2478/s11535-010-0017-1
Šustr V., Pižl V. (2010) Temperature dependence and ontogenetic changes of metabolic rate of an endemic earthworm Dendrobaena mrazeki Biologia 65 : 289-293.
DOI: 10.2478/s11756-010-0019-5
Frouz J., Pižl V., Cienciala E., Kalčík J. (2009) Carbon storage in post-mining forest soil, the role of tree biomass and soil bioturbation Biogeochemistry 94 : 111-121.
DOI: 10.1007/s10533-009-9313-0
Frouz J., Van Diggelen R., Pižl V., Starý J., Háněl L., Tajovský K., Kalčík J. (2009) The effect of topsoil removal in restored heathland on soil fauna, topsoil microstructure, and cellulose decomposition: Implications for ecosystem restoration Biodiversity and Conservation 18 : 3963-3978.
DOI: 10.1007/s10531-009-9692-5
Pižl V., Schlaghamerský J., Tříska J. (2009) The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals on terrestrial annelids in Urban soils [O efeito de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e metais pesados em anelídeos terrestres de solos Urbanos] Pesquisa Agropecuaria Brasileira 44 : 1050-1055.
DOI: 10.1590/S0100-204X2009000800038
Šustr V., Pižl V. (2009) Oxygen consumption of the earthworm species Dendrobaena mrazeki European Journal of Soil Biology 45 : 478-482.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2009.08.001
Zeithaml J., Pižl V., Sklenička P. (2009) Earthworm assemblages in an ecotone between forest and arable field and their relations with soil properties [Comunidades de minhocas em um ecótono entre ? oresta e campo arável e suas relaç?es com as propriedades do solo] Pesquisa Agropecuaria Brasileira 44 : 922-927.
DOI: 10.1590/S0100-204X2009000800018

Více publikací

Studijní materiály
Název Předmět Studijní obor Ročník Určeno pro
Chemie půdy Chemie půdy Půdní biologie II. Magistr

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA