Publikace

<<<12345...>>
Celkem nalezeno: 126 záznamů
Kodešová R., Švecová H., Klement A., Fér M., Nikodem A., Fedorova G., Rieznyk O., Kočárek M., Sadchenko A., Chroňáková A., Grabic R. (2024) Contamination of water, soil, and plants by micropollutants from reclaimed wastewater and sludge from a wastewater treatment plant Science of the Total Environment 907: Article number 167965.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.167965
Lara Rodriguez A., Kotrbová L., Keller M., Nouioui I., Neumann-Schaal M., Mast Y., Chroňáková A. (2024) Lentzea sokolovensis sp. nov., Lentzea kristufekii sp. nov. and Lentzea miocenica sp. nov., rare actinobacteria from Miocene lacustrine sediment of the Sokolov Coal Basin, Czech Republic International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 74: Article number 006335.
DOI: 10.1099/ijsem.0.006335
Svobodová K., Krištůfek V., Kubásek J., Krejčí A. (2024) Alcohol extract of the gypsy mushroom (Cortinarius caperatus) inhibits the development of Deformed wing virus infection in western honey bee (Apis mellifera) Journal of Insect Physiology 152: Article number 104583.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104583
Chmolowska D., Chroňáková A., Bahram M., Zubek S., Tedersoo L. (2023) Shifts in soil prokaryotic and microeukaryotic communities following a translocation of wet meadows to derelict land Land Degradation and Development 34: 885-898.
DOI: 10.1002/ldr.4503
Elhottová D., Chroňáková A., Šimek M. (2023) Půdní prokaryota. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 25-43. ISBN 978-80-200-3512-7.
Jílková V., Chroňáková A., Elhottová D., Frouz J., Heděnec P., Kotrbová L., Moudrý J., Tajovský K., Tůma J., Vavříková J., Záhora J. (2023) Půdní živote, nedej se! SSČ AVČR, Praha, 70 pp.
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13: Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Koubová A., Lorenc F., Horváthová T., Chroňáková A., Šustr V. (2023) Millipede gut‑derived microbes as a potential source of cellulolytic enzymes World Journal of Microbiology and Biotechnology 39: Article number 169.
DOI: 10.1007/s11274-023-03620-5
Krištůfek V. (2023) Domácí výroba přelarvovacích misek Moderní včelař 20 (4): 18-19.
Krištůfek V. (2023) Kultura jsou i včely! Moderní včelař 20 (8): 29.
Krištůfek V., Nečil D. (2023) Aby to děti bavilo ... Moderní včelař 20 (7): 34-35.
Menacherry S.P.M., Kodešová R., Fedorova G., Sadchenko A., Kočárek M., Klement A., Fér M., Nikodem A., Chroňáková A., Grabic R. (2023) Dissipation of twelve organic micropollutants in three different soils: Effect of soil characteristics and microbial composition Journal of Hazardous Materials 459: Article number 132143.
DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132143
Mikulová A., Petříčková K., Bobek J., Chroňáková A., Samek O., Pilát Z. (2023) Analýza sekundárních metabolitů streptomycet Ramanovou spektroskopií in vivo. In: Mikel, B., (ed.): LA63. Sborník příspěvků multioborové konference LASER63. Brno, Ústav přístrojové techniky AV ČR, pp. 57-60. ISBN 978-80-87441-32-9.
Ruka A.T., Čapková K., Řeháková K., Angel R., Chroňáková A., Kopecký M., Macek M. , Dvorský M., Doležal J. (2023) Bacterial and plant community successional pathways in glacier forefields of the Western Himalaya European Journal of Soil Biology 119: Article number 103565.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2023.103565
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E., Klimešová J. (2023) Interakce půdních organismů a rostlin. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 148-170. ISBN 978-80-200-3512-7.
Šustr V., Hynšt J., Chroňáková A., Malý S., Šimek M. (2023) Jak organismy v půdě fungují. In: Živá zdravá půda. Praha, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pp. 100-124. ISBN 978-80-200-3512-7.
Bobek J., Filipová E., Bergman N., Čihák M., Petříček M., Lara Rodriguez A., Krištůfek V., Megyes M., Wurzer T., Chroňáková A., Petříčková K. (2022) Polyenic antibiotics and other antifungal compounds produced by hemolytic Streptomyces species International Journal of Molecular Sciences 23: Article number 15045.
DOI: 10.3390/ijms232315045
Bruce Krejčí A., Krištůfek V. (2022) Mravenčí trápení Moderní včelař 19 (3): 34-35.
Bruce Krejčí A., Svobodová K., Krištůfek V. (2022) Testování kvality vosku stanovením jeho teploty tuhnutí Moderní včelař 19 (2): 16-18.
Kodrík D., Krištůfek V., Svobodová Z. (2022) Bee year: basic physiological strategies to cope with seasonality. Comparative Biochemistry and Physiology A 264: 111115.
DOI: 10.1016/j.cbpa.2021.111115
<<<12345...>>

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA