Msc. Rosa Paulina Calvillo-Medina, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Mikrobiologie životního prostředí

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5775
E-mail: rosa.calvillo@upb.cas.cz
Místnost: 317NB

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA