MSc. Puspendu Sardar, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení půdní mikrobiologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 784
E-mail: puspendu.sardar@upb.cas.cz
Místnost: NB 330

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA