Ing. Tomáš Hubáček, Ph.D.

Funkce: Laboratorní pracovník - Sladkovodní sedimenty a aplikovaná hydrodynamika

Kontaktní údaje

Telefon: 387775844
E-mail: hubacektom@gmail.com
Místnost: 240NB

Popis

technik

Publikace
Celkem nalezeno: 11 záznamů
Siegel J. , Vyhnálková B., Savenkova T., Pryjmaková J., Slepička P., Šlouf M., Hubáček T. (2023) Surface engineering of AgNPs-decorated polyetheretherketone. International Journal of Molecular Sciences 24 : Article number 1432 .
DOI: 10.3390/ijms24021432
Chlumská Z., Liancourt P., Hartmann H., Bartoš M., Altman J., Dvorský M., Hubáček T., Borovec J., Čapková K., Kotilínek M., Doležal J. (2022) Species- and compound-specific dynamics of nonstructural carbohydrates toward the world's upper distribution of vascular plants Environmental and Experimental Botany 201 : Article number 104985.
DOI: 10.1016/j.envexpbot.2022.104985
Horváthová T., Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Lang K., Dietrich C., Hubáček T., Ardestani Masoud M., Lara Rodriguez A., Brune A., Šimek M. (2021) Methanogenesis in the digestive tracts of the tropical millipedes Archispirostreptus gigas (Diplopoda, Spirostreptidae) and Epibolus pulchripes (Diplopoda, Pachybolidae) Applied and Environmental Microbiology 87 : Article number e00614-21.
DOI: 10.1128/AEM.00614-21
Andresen E., Lyubenova L., Hubáček T., Bokhari S. N. H., Matoušková Š., Mijovilovich A. E., Rohovec J., Küpper H. (2020) Chronic exposure of soybean plants to nanomolar cadmium reveals specific additional high-affinity targets of Cd toxicity Journal of Experimental Botany 71 (4) : 1628-1644.
DOI: 10.1093/jxb/erz530
Pryjmakova J., Kaimlová M., Hubáček T., Švorčík V. , Siegel J. (2020) Nanostructured materials for artificial tissue replacements. International Journal of Molecular Sciences 21 : 2521.
DOI: 10.3390/ijms21072521
Polívková M., Hubáček T., Staszek M., Švorčík V., Siegel J. (2017) Antimicrobial treatment of polymeric medical devices by silver nanomaterials and related technology. International Journal of Molecular Sciences 18 : 419.
DOI: 10.3390/ijms18020419
Polívková M., Siegel J. , Rimpelová S., Hubáček T., Kolská Z., Švorčík V. (2017) Cytotoxicity of Pd nanostructures supported on PEN: Influence of sterilization on Pd/PEN interface. Materials Science and Engineering C 70 : 479–486.
DOI: 10.1016/j.msec.2016.09.032
Polívková M., Štrublová V., Hubáček T., Rimpelová S., Švorčík V. , Siegel J. (2017) Surface characterization and antibacterial response of silver nanowire arrays supported on laser-treated polyethylene naphthalate. Materials Science and Engineering C 72 : 512-518 .
DOI: 10.1016/j.msec.2016.11.072
Thomas G., Andresen E., Mattusch J., Hubáček T., Küpper H. (2016) Deficiency and toxicity of nanomolar copper in low irradiance-A physiological and metalloproteomic study in the aquatic plant Ceratophyllum demersum. Aquatic Toxicology 177 : 226–236.
DOI: 10.1016/j.aquatox.2016.05.016
Jan J., Borovec J., Hubáček T. (2015) Co umíme říci o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci [What can we say about sediments, evaluation of reservoir sediments and their link to eutrophication]. In: Kosour, D. et al. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 55–60.
Polívková M., Valová M., Siegel J., Rimpelová S., Hubáček T., Lyutakov O., Švorčík V. (2015) Antibacterial properties of palladium nanostructures sputtered on polyethylene naphthalate. RSC Advances 5 : 73767–73774 .
DOI: 10.1039/C5RA09297C

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA