Mgr. Ondřej Mudrák

Funkce: Pracovník

Publikace
Celkem nalezeno: 14 záznamů
Jílková V., Frouz J., Mudrák O., Vohník M. (2015) Effects of nutrient-rich substrate and ectomycorrhizal symbiosis on spruce seedling biomass in abandoned nests of the wood ant (Formica polyctena): A laboratory experiment Geoderma 259-260 : 56-61.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.05.007
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2015) Výsypky. In: Řehounek J. a kol. (eds) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice p. 18-43.
Mudrák O., Frouz J. (2012) Allelopathic effect of salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites: Pot experiment studies Botany 90 : 311-318.
DOI: 10.1139/B2012-005
Mudrák O., Uteseny K., Frouz J. (2012) Earthworms drive succession of both plant and Collembola communities in post-mining sites Applied Soil Ecology 62 : 170-177.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2012.08.004
Roubíčková A., Mudrák O., Frouz J. (2012) The effect of belowground herbivory by wireworms (Coleoptera: Elateridae) on performance of Calamagrostis epigejos (L) Roth in post-mining sites European Journal of Soil Biology 50 : 51-55.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2011.12.004
Frouz J., Cajthaml T., Mudrák O. (2011) The effect of lignin photodegradation on decomposability of Calamagrostis epigeios grass litter Biodegradation 22 : 1247-1254.
DOI: 10.1007/s10532-011-9479-8
Frouz J., Hrčková K., Lána J., Krištůfek V., Mudrák O., Lukešová A., Mihaljevič M. (2011) Can laboratory toxicity tests explain the pattern of field communities of algae, plants, and invertebrates along a toxicity gradient of post-mining sites? Applied Soil Ecology 51 : 114-121.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2011.09.007
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2011) Spoil heaps. In: Řehunková K., Řehounek J., Prach K. (eds.) Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republik, Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice, pp. 17-33
Mudrák O., Frouz J., Velichová V. (2010) Understory vegetation in reclaimed and unreclaimed post-mining forest stands Ecological Engineering 36 : 783-790.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2010.02.003
Mudrák O., Lepš J. (2010) Interactions of the hemiparasitic species Rhinanthus minor with its host plant community at two nutrient levels Folia Geobotanica 45 : 407-424.
DOI: 10.1007/s12224-010-9078-1
Mudrák O., Lepš J. (2010) Interactions of the Hemiparasitic Species Rhinanthus minor with its Host Plant Community at Two Nutrient Levels. Folia Geobotanica 45 : 407-424.
DOI: 10.1007/s12224-010-9078-1
Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Tropek R., Volf O., Zavadil V. (2010) Výsypky In: Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi 15-36.
Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R., Tropek R. (2009) Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. Živa 57 : 68-72..
Roubíčková A., Mudrák O., Frouz J. (2009) Effect of earthworm on growth of late succession plant species in postmining sites under laboratory and field conditions Biology and Fertility of Soils 45 : 769-774.
DOI: 10.1007/s00374-009-0386-7

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA