MSc. Wesley de Melo Rangel, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení půdní mikrobiologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5775 (office), 5776, 5786
E-mail: wesley.rangel@upb.cas.cz
Místnost: NB 317

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA