Publikace

Celkem nalezeno: 89 záznamů
Bezděčka P., Tajovský K. (2018) Sekáči (Opiliones) CHKO Brdy Bohemia centralis 34: 149-159.
Dolejš P., Mock A., Tajovský K. (2018) Interview: 70th birthday of Pavel Kocourek. Diplopodologist, painter and teacher Schubartiana 7: 7-21.
Just P., Tajovský K., Štáhlavský F. (2018) Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí Bohemia centralis 34: 161-174.
Kocourek P., Tajovský K. (2018) Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO Brdy Bohemia centralis 34: 187-204.
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J., Tropek R. (2018) Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. Journal of Environmental Management 220: 1-7.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110: 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Rost-Roszkowska M., Vilímová J., Tajovský K., Šustr V., Sosinka A., Kszuk-Jendrysik M., Ostróżka A., Kaszuba F., Kamińska K., Marchewka A. (2018) The ultrastructure of the hepatic cells in millipedes (Myriapoda, Diplopoda) Zoologischer Anzeiger 274: 95-102.
DOI: 10.1016/j.jcz.2018.01.006
Růžička V., Tajovský K., Pižl V. (2018) Pavouci (Araneae) CHKO Brdy. Spiders (Araneae) of the Brdy Protected Landscape Area. Bohemia centralis 34: 133–147.
Šantrůčková H., Kaštovská E., Bárta J., Miko L., Tajovský K. (2018) Ekologie půdy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 1-260.
Tajovský K. (2018) K osmdesátinám Josefa Ruska Živa 66: XCII.
Tajovský K. (2018) Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO Brdy Bohemia centralis 34: 205-218.
Tajovský K. (2018) Stonožky (Myriapoda: Chilopoda) CHKO Brdy 1. Epigeická část fauny Bohemia centralis 34: 175-186.
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.
Tajovský K., Pižl V., Starý J. (2018) In memory of professor RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 109–112.
Tajovský K., Štrichelová J., Tuf I. (2018) Terrestrial isopods (Oniscidea) of the White Carpathians (Czech Republic and Slovakia) ZooKeys 801: 305-321.
DOI: 10.3897/zookeys.801.24133
Kocourek P., Tajovský K. (2017) Diplopoda (mnohonožky) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 111-112.
Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017) Mnohonožky České republiky - Příručka pro určování našich druhů Vlašim, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim 256 s..
Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017) New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 2003-2017 Schubartiana 6: 27-30.
Tajovský K., Tuf I. (2017) Oniscidea (suchozemští stejnonožci) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 105-107.
Tajovský K., Tuf I. (2017) Chilopoda (stonožky) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 108-110.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA