RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Mikrobiologie životního prostředí , Člen rady - Vědecká rada ÚPB

Kontaktní údaje

Telefon: +420387775770; +420387775779; +420387775762
E-mail: alicach@upb.cas.cz
Místnost: NB 209, NB 252, 244

Popis

RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník

 

Telefon: +420 387775770 (5762)

E-mail: alica.chronakova@upb.cas.cz

Místnost: NB209

 

Osobní údaje:

* 1972, Trenčín, Slovakia

 

Adresa: Hůrka 24, 397 01 Písek

 

Afiliace a adresa zaměstnavatele: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, Česká republika,

 

Pracovní zařazení, funkce: Vědecký pracovník

 

Vzdělání:

Ph.D. ekologie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice a Ústav půdní biologie AV ČR (2009). Supervisor: Ing. Václav Krištůfek, CSc.

RNDr. mikrobiologie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice a Ústav půdní biologie AV ČR (2009). Supervisor: Ing. Václav Krištůfek, CSc.

MSc. mikrobiologie a molekulární biologie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha (1995). Supervisor: doc. Jitka Forstová, CSc.

BSc. biologie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha (1993).

 

Specializace: Ekologie půdních mikroorganizmů (bakterie, aktinomycety a archaea), molekulární mikrobiální ekologie, člověkem narušené a podzemní terestrické ekosystémy, next-generation sequencing, vyhledávání biologicky aktivních látek.

 

Odborná praxe:

2002 - dosud Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie

 

Výuka:

KBE017, garant kurzu, Molekulární metody v ekologii půdy a vody, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

KBE020, část kurzu, Ekologie půdních mikroorganizmů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

KBO121, část kurzu, Praktika 454 pyrosekvenování, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

 

Členství

2016 - dosud Ústav půdní biologie – vědecká rada

2016 - dosud Česká společnost pro ekologii (ČSPE)

2016 - dosud Československá společnost mikrobiologická (ČSSM) 

 

Organizace konferencí

2011, Ecology of Soil Microorganisms, 27.4. – 1.5. 2011, Praha, editace sborníku abstraktů

 

Další zkušenosti

2016 – kurátor sbírky půdních aktinomycetů, v rámci BCCO (Biology Centre Collection of Organisms). www.actinomycetes.cz

 

Publikace
Celkem nalezeno: 57 záznamů
Chmolowska D., Chroňáková A., Bahram M., Zubek S., Tedersoo L. (2023) Shifts in soil prokaryotic and microeukaryotic communities following a translocation of wet meadows to derelict land Land Degradation and Development 34 : 885-898.
DOI: 10.1002/ldr.4503
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13 : Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Koubová A., Lorenc F., Horváthová T., Chroňáková A., Šustr V. (2023) Millipede gut‑derived microbes as a potential source of cellulolytic enzymes World Journal of Microbiology and Biotechnology 39 : Article number 169.
DOI: 10.1007/s11274-023-03620-5
Menacherry S.P.M., Kodešová R., Fedorova G., Sadchenko A., Kočárek M., Klement A., Fér M., Nikodem A., Chroňáková A., Grabic R. (2023) Dissipation of twelve organic micropollutants in three different soils: Effect of soil characteristics and microbial composition Journal of Hazardous Materials 459 : Article number 132143.
DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132143
Bobek J., Filipová E., Bergman N., Čihák M., Petříček M., Lara Rodriguez A., Krištůfek V., Megyes M., Wurzer T., Chroňáková A., Petříčková K. (2022) Polyenic antibiotics and other antifungal compounds produced by hemolytic Streptomyces species International Journal of Molecular Sciences 23 : Article number 15045.
DOI: 10.3390/ijms232315045
Kotrbová L., Lara Rodriguez A., Corretto E., Scharfen J., Ulmann V., Petříčková K., Chroňáková A. (2022) Evaluation and comparison of antibiotic susceptibility profiles of Streptomyces spp. from clinical specimens revealed common and region‑dependent resistance patterns Scientific Reports 12 : Article number 9353.
DOI: 10.1038/s41598-022-13094-4
Sardar P., Šustr V., Chroňáková A., Lorenc F. (2022) Metatranscriptomic holobiont analysis of carbohydrate-active enzymes in the millipede Telodeinopus aoutii (Diplopoda, Spirostreptida) Frontiers in Ecology and Evolution 10 : Article number 931986.
DOI: 10.3389/fevo.2022.931986
Sardar P., Šustr V., Chroňáková A., Lorenc F., Faktorová L. (2022) De novo metatranscriptomic exploration of gene function in the millipede holobiont Scientific Reports 12 : Article number 16173.
DOI: 10.1038/s41598-022-19565-y
Chroňáková A., Kyselková M., Elhottová D. (2021) Common and management-specific responses of grassland soil bacterial communities to manure and chlortetracycline amendments European Journal of Soil Biology 105 : Article number 103320.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2021.103320
Gorniaková D., Petříček M., Kahoun D., Grabic R., Zelenka T., Chroňáková A., Petříčková K. (2021) Activation of a cryptic manumycin-type biosynthetic gene cluster of Saccharothrix espanaensis DSM44229 by series of genetic manipulations Microorganisms 9 : Article number 559.
DOI: 10.3390/microorganisms9030559
Horváthová T., Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Lang K., Dietrich C., Hubáček T., Ardestani Masoud M., Lara Rodriguez A., Brune A., Šimek M. (2021) Methanogenesis in the digestive tracts of the tropical millipedes Archispirostreptus gigas (Diplopoda, Spirostreptidae) and Epibolus pulchripes (Diplopoda, Pachybolidae) Applied and Environmental Microbiology 87 : Article number e00614-21.
DOI: 10.1128/AEM.00614-21
Lara Rodriguez A., Corretto E., Kotrbová L., Lorenc F., Petříčková K., Grabic R., Chroňáková A. (2021) The genome analysis of the human lung-associated Streptomyces sp. TR1341 revealed the presence of beneficial genes for opportunistic colonization of human tissues Microorganisms 9 : Article number 1547.
DOI: 10.3390/microorganisms9081547
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E., Klimešová J. (2021) Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa 69 (3) : 125–131.
Šustr V., Hynšt J., Chroňáková A., Malý S., Šimek M. (2021) Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují. Živa 69 (1) : 25–31.
Elhottová D., Chroňáková A., Šimek M. (2020) Živá půda 2. Půdní prokaryota – v jednoduchosti je síla Živa 68 (2) : 79-85.
Frková Z., Vystavna Y., Koubová A., Kotas P., Grabicová K., Grabic R., Kodešová R., Chroňáková A. (2020) Microbial responses to selected pharmaceuticals in agricultural soils: Microcosm study on the roles of soil, treatment and time Soil Biology and Biochemistry 149 : Article number 107924.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2020.107924
Heděnec P., Cajthaml T., Pižl V., Márialigeti K., Tóth E., Borsodi A.K., Chroňáková A., Krištůfek V., Frouz J. (2020) Long-term effects of earthworms (Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843) on activity and composition of soil microbial community under laboratory conditions Applied Soil Ecology 150 : Article number 103463.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.103463
Herbrík A., Corretto E., Chroňáková A., Langhansová H., Petrásková P., Hrdý J., Čihák M., Krištůfek V., Bobek J., Petříček M., Petříčková K. (2020) A human lung-associated Streptomyces sp. TR1341 produces various secondary metabolites responsible for virulence, cytotoxicity and modulation of immune response Frontiers in Microbiology 10 : Article number 3028.
DOI: 10.3389/fmicb.2019.03028
Hrdý J., Súkeníková L., Petrásková P., Novotná O., Kahoun D., Petříček M., Chroňáková A., Petříčková K. (2020) Inhibition of pro-inflammatory cytokines by metabolites of streptomycetes—a potential alternative to current anti-inflammatory drugs? Microorganisms 8 : Article number 621.
DOI: 10.3390/microorganisms8050621
Kodešová R., Chroňáková A., Grabicová K., Kočárek M., Schmidtová Z., Frková Z., Vojs Staňová A., Nikodem A., Klement A., Fér M., Grabic R. (2020) How microbial community composition, sorption and simultaneous application of six pharmaceuticals affect their dissipation in soils Science of the Total Environment 746 : Article number 141134.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141134

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA