RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Limnoterestrická ekologie , Člen rady - Vědecká rada ÚPB

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775783
E-mail: devetter@upb.cas.cz
Místnost: Sádky NB 320

Popis

Osobní údaje:
* 1 prosince 1973, Hradec Králové, Czech Republic, čtyři děti
 
Adresa: Nádražní 286, 37312 Borovany
 
Afiliace a adresa zaměstnavatele: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie,  Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, Česká Republika, Phone/Fax: +420 387775783, E-mail: devetter@upb.cas.cz
 
Pracovní zařazení, funkce: Vědecký pracovník
 
Vzdělání:
Ph.D. hydrobiologie, Jihočeská Universita, Biologická fakulta, České Budějovice a Hydrobiologický ústav AV ČR (2003). Supervisor: RNDr Jaromír Seďa, CSc.
RNDr. hydrobiologie, Jihočeská Universita, Biologická fakulta, České Budějovice a Hydrobiologický ústav AV ČR (2003). Supervisor: RNDr Jaromír Seďa, CSc.
MSc. limnologie a ekologie, Jihočeská Universita, Biologická fakulta, České Budějovice a Hydrobiologický ústav AV ČR (1998). Supervisor: RNDr Jaromír Seďa, CSc.
BSc. biologie, Jihočeská Universita, Biologická fakulta, České Budějovice (1995). Supervisor: RNDr Zdeněk Brandl, CSc.
 
Specializace: Ekologie a taxonomie půdních vířníků, ekologie polárních a vysokohorských půd, ekologie půdních želvušek, ekologie zooplanktonu, kryokonity, ekologie jeskynních živočichů
 
Odborná praxe:
2003 - dosud Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie
2010 - 2015 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Centrum polární ekologie
2000 - 2004 Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
1997, 1999 - 2003 Hydrobiologický ústav AV ČR
1995 - 1996, 1999 - 2000 Entomologický ústav AVČR, Biomatematická laboratoř
 
Zahraniční stáže a spolupráce:
2020 - dosud National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
2020 - dosud University of Minnesota, Department of Forestry, St Paul, USA
2018 - dosud J.F. Blumenbach Institute of Zoology and Anthropology, University of Goettingen
2015 - dosud P.J.Š. University, Košice
2013 - dosud Institute of Conservation, Polish Academy of Science, Krakow
2014 - dosud ISER, Romanian Academy of Science, Bucharest
2010 - 2019 UNIS, Longyerbyen, Svalbard
2010 - 2012 Hungarian Danube Research Station, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót
2010 - 2012 University of Illinois
2006 UNAM Mexico
2006 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2005 Universita degli Studi di Milano
 
Výuka:
2013 - dosud Půdní biologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2012 - dosud Půdně-biologické exkurze, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
2012 - dosud Půdní zoologie (část), Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
2010 - dosud Polární ekologie (část), Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
2002 - 2013 Hydrobiologické exkurze, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
1999 - dosud Určovací kurz planktonních bezobratlých, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
1999 - dosud Biologie vodních organismů (část), Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
 
Školitel
Hague E. běžící: Trophic differentiation as the basis of species coexistence in soil animal communities. Doktorská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Bryndová M. běžící: Vztah mezi funkčními vlastnostmi želvušek (Tardigrada), jejich potravou a podmínkami prostředí. Doktorská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Horký D. 2019: Seasonal dynamics of zooplankton in two contrasting lakes of the high Arctic. Magisterská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Lucalello M. 2018: Metazoan fauna of cryoconite holes in high Arctic glaciers of Svalbard, Ecological features. Magisterská práce. University of Algarve, Portugal.
Muchová K. 2017: Závislost společenstev půdních vířníků (Rotifera) na ekologických gradientech v polárních podmínkách. Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita.
Hlávková D. 2014: Filtrační rychlost a potravní selektivita bdelloidních vířníků (Rotifera) v půdě. Magisterská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Bryndová M. 2014: Vliv rozpadu a obnovy horských smrčin na společenstva půdních želvušek (Tardigrada). Magisterská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Czerneková M. 2013: Srovnání různých metod analýzy půdních želvušek (Tardigrada) a uchovávání vzorků pro potřeby ekologických studií. Přf UJEP, Ústí nad Labem.
Hlávková D. 2011: Filtrační rychlost a potravní selektivita bdelloidních vířníků (Rotifera) v půdě. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Bryndová M. 2011: Vliv rozpadu a obnovy horských smrčin na společenstva půdních želvušek (Tardigrada). Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Bizos J. 2011: Reakce půdních vířníků (Rotifera) na chemický stres v substrátech hnědouhelné výsypky. Magisterská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Havlišová T. 2008: Sezónní změny populací půdních želvušek v závislosti na změnách vlhkosti a teploty. Bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity.
Šorf M. 2004: Sezónní změny zooplanktonu Kačležského rybníka. Bakalářská práce. Biologická fakulta Jihočeské univerzity.
Štrojsová M. 2001: Sezónní dynamika a vertikální stratifikace společenstva vířníků přehradní nádrže Římov. Bakalářská práce. Biologická fakulta Jihočeské univerzity.

Členství
2012 - dosud Ústav půdní biologie – vědecká rada, předseda
2008 - dosud Česká společnost pro ekologii, 2008 - 2015 tajemník a člen výboru
1996 - dosud Česká limnologická společnost 
 
Organizace konferencí
2015 International Rotifer Symposium XIV, 31.8-4.9 2015 České Budějovice Czech Republic
2011, 2013, 2015 Central European Workshop on Soil Zoology (CEWSZ) České Budějovice
2008 Zakládající konference České společnosti pro ekologii, 24-26.4.2008, Třeboň.
 
Další zkušenosti
2010 - 2019 Účast na výzkumu Arktidy v projektech Czech Polar a Czech Polar 2.
Organizace nebo účast na expedicích Ladakh 2010, 2017, 2018, Svalbard 2011 - 2019, Kamerun 2013
2002 Organizátor a vedoucí studentské expedice do Dunajské delty (Rumunsko)

Správce webových stránek: www.upb.cas.cz, www.rotifera.org

Publikace: Celkem 58 článků. Z toho 33 v časopisech s IF, 2 monografie, 4 kapitoly v knize, editor sborníku 3.

Výuka Půdní biologie
PřF OSU Ostrava

Půdně-biologické exkurze
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University

Půdní zoologie
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University

Polární ekologie (část)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University

Biologie vodních organismů I (část)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University

Určovací kurs planktonních bezobratlých
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University

Publikace
Celkem nalezeno: 54 záznamů
Jílková V., Adámek M., Angst G., Tůmová M., Devetter M. (2023) Post-fire forest floor succession in a Central European temperate forest depends on organic matter input from recovering vegetation rather than on pyrogenic carbon input from fire Science of the Total Environment 861 : Article number 160659.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.160659
Devetter M., Adámek M. (2022) Oheň lesu pomáhá Vesmír 101 (12) : 754-758.
Gong X., Chen T., Zhang L., Pižl V., Tajovský K., Devetter M. (2022) Gut microbiome reflect adaptation of earthworms to cave and surface environments Animal Microbiome 4 : Article number 47.
DOI: 10.1186/s42523-022-00200-0
Janáč M., Devetter M. (2022) Na počátku byl popel Vesmír 101 (12) : 760-761.
Potapov A.M., Beaulieu F., Birkhofer K., Bluhm S.L., Degtyarev M.I., Devetter M., Goncharov A.A., Gongalsky K.B., Klarner B., Korobushkin D.I., Liebke D.F., Maraun M., Mc Donnell R.J., Pollierer M.M., Schaefer I., Shrubovych Y., Semenyuk I.I., Sendra A., Tůma J., Tůmová M., Vassilieva A.B., Chen T., Geisen S., Schmidt O., Tiunov A.V., Scheu S. (2022) Feeding habits and multifunctional classification of soil-associated consumers from protists to vertebrates Biological Reviews 97 : 1057–1117.
DOI: 10.1111/brv.12832
Renčo M., Adámek M., Jílková V., Devetter M. (2022) Post-fire recovery of soil nematode communities depends on fire severity Diversity 14 : Article number 1116.
DOI: 10.3390/d14121116
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1) : 51.
Tůmová M., Stec D., Michalczyk Ł., Devetter M. (2022) Buccal tube dimensions and prey preferences in predatory tardigrades Applied Soil Ecology 170 : Article number 104303.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2021.104303
Devetter M., Háněl L., Raschmanová N., Bryndová M., Schlaghamerský J. (2021) Terrestrial invertebrates along a gradient of deglaciation in Svalbard: Long-term development of soil fauna communities Geoderma 383 : Article number 114720.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114720
Fernandez-Anez N., Krasovskiy A., Müller M., Vacik H., Baetens J., Hukić E., Kapovic Solomun M., Atanassova I., Glushkova M., Bogunović I., Fajković H., Djuma H., Boustras G., Adámek M., Devetter M., Hrabalíková M., Huska D., Martínez Barroso P., Vaverková M.D., Zumr D., Jõgiste K., Metslaid M., Koster K., Köster E., Pumpanen J., Ribeiro-Kumara C., Di Prima S., Pastor A., Rumpel C., Seeger M., Daliakopoulos I., Daskalakou E., Koutroulis A., Papadopoulou M.P., Stampoulidis K., Xanthopoulos G., Aszalós R., Balázs D., Kertész M., Valkó O., Finger D.C., Thorsteinsson T., Till J., Bajocco S., Gelsomino A., Amodio A.M., Novara A., Salvati L., Telesca L., Ursino N., Jansons A., Kitenberga M., Stivrins N., Brazaitis G., Marozas V., Cojocaru O., Gumeniuc I., Sfecla V., Imeson A., Veraverbeke S., Fjellgaard Mikalsen R., Koda E., Osinski P., Meira Castro A.C., Nunes J.P., Oom D., Vieira D., Rusu T., Bojović S., Djordjevic D., Popovic Z., Protic M., Sakan S., Glasa J. , Kacíková D., Lichner L., Majlingová A., Vido J., Ferk M., Tičar J., Zorn M., Zupanc V., Hinojosa M.B., Knicker H., Lucas-Borja M.E., Pausas J., Prat-Guitart N., Ubeda X., Vilar L., Destouni G., Ghajarnia N., Kalantari Z., Seifollahi-Aghmiuni S., Dindaroglu T., Yakupoglu T., Smith T., Doerr S., Cerda A. (2021) Current wildland fire patterns and challenges in Europe: A synthesis of national perspectives Air, Soil and Water Research 14 : 1–19.
DOI: 10.1177/11786221211028185
Jílková V., Devetter M., Bryndová M., Hájek T., Kotas P., Luláková P., Meador T.B., Navrátilová , Saccone P., Macek P. (2021) Carbon sequestration related to soil physical and chemical properties in the high Arctic Global Biogeochemical Cycles 35 : Article number e2020GB006877.
DOI: 10.1029/2020GB006877
Novotná Jaroměřská T., Trubač j., Zawierucha K., Vondrovicová L., Devetter M., Žárský J. (2021) Stable isotopic composition of top consumers in Arctic cryoconite holes: revealing divergent roles in a supraglacial trophic network Biogeosciences 18 : 1543–1557.
DOI: 10.5194/bg-18-1543-2021
Zawierucha K., Porazinska D.L., Ficetola G.F., Ambrosini R., Baccolo G., Buda J., Ceballos J.L., Devetter M., Dial R., Franzetti A., Fuglewicz U., Gielly L., Łokas E., Janko K., Novotná Jaroměřská T., Kościński A., Kozłowska A., Ono M., Parnikoza I., Pittino F., Poniecka E., Sommers P., Schmidt S.K., Shain D., Sikorska S., Uetake J., Takeuchi N. (2021) A hole in the nematosphere: tardigrades and rotifers dominate the cryoconite hole environment, whereas nematodes are missing Journal of Zoology 313 : 18–36.
DOI: 10.1111/jzo.12832
Bryndová M., Stec D., Schill R.O., Michalczyk Ł., Devetter M. (2020) Dietary preferences and diet effects on life-history traits of tardigrades Zoological Journal of the Linnean Society 188 : 865-877 .
DOI: 10.1093/zoolinnean/zlz146
Devetter M., Kreidlová V., Vondrák D., Přikryl I. (2020) Aktuální seznam vířníků (Kmen: Rotifera) České republiky Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, 65 str. ISBN 978–80–7247–140–9
Jílková V., Jandová K., Cajthaml T., Devetter M., Kukla J., Starý J., Vacířová A. (2020) Organic matter decomposition and carbon content in soil fractions as affected by a gradient of labile carbon input to a temperate forest soil Biology and Fertility of Soils 56 : 411–421.
DOI: 10.1007/s00374-020-01433-4
Schlaghamerský J., Bryndová M., Devetter M., Háněl L., Kováč Ľ., Starý J., Tajovský K., Šimek M. (2020) Živá půda 4. Půdní mikrofauna mezofauna Živa 68 (4) : 181-185.
Šimek M., Bartuška M., Devetter M., Elhottová D., Frouz J., Hauerová R., Krištůfek V., Lukešová A., Pîcek T., Tajovský K., Urbanová Z. (2020) Bez půdy to nepůjde. Průvodce (nejen) výstavou velkoformátových informačních panelů. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, 60 s. ISBN 978-80-86668-59-8
Gabaldon Tebar C., Devetter M., Hejzlar J., Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J. (2019) Seasonal strengths of the abiotic and biotic drivers of a zooplankton community Freshwater Biology 64 : 1326–1341.
DOI: 10.1111/fwb.13308
Schlaghamerský J., Devetter M. (2019) Enchytraeid assemblages at the foot of a talus slope in Skansbukta on the Arctic island of Spitsbergen Soil Organisms ‏ 91 : 97-105.
DOI: 10.25674/so91iss3pp97

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA