Publikace

<<<12345...>>
Celkem nalezeno: 108 záznamů
Feng Lichao, Du Z., Zhang S., Zhang S., Meng Q., Tajovský K. (2023) Omnivorous Notoxus trinotatus Pic (Coleoptera: Anthicidae) is a newly recognized vector of northern leaf blight in maize Archives of Insect Biochemistry and Physiology 112: Article number e21991.
DOI: 10.1002/arch.21991
Mock A., Stašiov S., Tuf I., Tajovský K. (2023) Suchozemské rovnakonožky (Oniscidea) a viacnožky (Myriapoda) - príprava zoznamu vzácnych a ohrozených druhov do "červenej knihy" bioty Slovenska. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 13-14. ISBN 978-80-7036-764-3.
Pižl V., Sterzyńska M., Tajovský K., Starý J., Nicia P., Zadrożny P., Bejger R. (2023) Effects of hydrologic regime changes on a taxonomic and functional trait structure of earthworm communities in mountain wetlands Biology 12: Article number 482.
DOI: 10.3390/ biology12030482
Tajovský K. (2023) Monitoring půdní fauny (mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci) v obnovovaných travních porostech krasových plošin CHKO Moravský kras. In: Dolejš P. (ed.) - Sborník abstraktů z 13. česko-slovenského myriapodologického a isopodologického semináře. Praha, Národní muzeum, pp. 18-19. ISBN 978-80-7036-764-3.
Tajovský K., Feng Lichao, Tuf I. (2023) Terrestrial isopod communities (Isopoda: Oniscidea) - stable or changing over long time scales? In: Tuf I.H., Tajovský K., (eds.) - 12th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Olomouc, Faculty of Science, Palacký University Olomouc & ISBB, BC CAS, p. 33
Gong X., Chen T., Zhang L., Pižl V., Tajovský K., Devetter M. (2022) Gut microbiome reflect adaptation of earthworms to cave and surface environments Animal Microbiome 4: Article number 47.
DOI: 10.1186/s42523-022-00200-0
Knapp M., Štrobl M., Venturo A., Seidl M., Jakubíková L., Tajovský K., Kadlec T., González E. (2022) Importance of grassy and forest non-crop habitat islands for overwintering of ground-dwelling arthropods in agricultural landscapes: A multi-taxa approach Biological Conservation 275: Article number 109757.
DOI: 10.1016/j.biocon.2022.109757
Tajovský K. (2022) Vzpomínka na profesora Josefa Ruska Živa 70 (1): V-VI.
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1): 51.
Tajovský K., Machač O., Kocourek P., Stašiov S., Dolejš P., Zdráhalová H., Tuf I. (2022) Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory Východočeský sborník přírodovědný - práce a studie 28: 85–92.
Tajovský K., Pižl V., Čuchta P., Shrubovych Y., Weiner W.M. (2022) Obituary Prof. Josef Rusek (1938–2022) Soil Organisms 94: 1-14.
DOI: 10.25674/so94iss1id179
Tuf I., Tajovský K. (2022) Mnoho už je víc než tisíc Vesmír 101 (9): 540-543.
Valkay Haľková B., Tajovský K., Grego J., Žurovcová M., Mock A. (2022) Geoglomeris subterranea (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae), the first morphologically non-specialized semiaquatic glomerid millipede? Invertebrate Biology 141: Article number e12376.
DOI: 10.1111/ivb.12376
Horák J., Rada P., Boža P., Roháčová M., Nováková P. , Tajovský K., Pech P., Holuša J., Resnerová K. (2021) Alien pests and their influence on native biota in leaf litter of non-native trees Acta Oecologica 110: Article number 103704.
DOI: 10.1016/j.actao.2021.103704
Mock A., Škovranová S., Tajovský K. (2021) Terrestrial and aquatic isopods (Isopoda: Oniscidea, Asellota) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 170-189.
Mock A., Tajovský K. (2021) Millipedes (Diplopoda) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 190-207.
Rost-Roszkowska M., Vilimová J., Tajovský K., Šustr V., Ostróżka A., Kaszuba F. (2021) Structure of the midgut epithelium in four diplopod species: histology, histochemistry and ultrastructure Arthropod Systematics & Phylogeny 79: 295–308.
DOI: 10.3897/asp.79.e67022
Šimek M., Elhottová D., Fuksa P., Hynšt J., Kobes M., Kvítek T., Malý S., Moudrý J., Rozsypal R., Tajovský K. (2021) Živá půda: praktický manuál Praha, Academia, 323 pp., ISBN 978-80-200-3199-0
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2021) Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa 69 (2): 77–83.
Stašiov S., Mock A., Tajovský K. (2021) Harvestmen (Opiliones) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 78-89.
<<<12345...>>

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA