RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Sladkovodní sedimenty a aplikovaná hydrodynamika

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775877
E-mail: jakub.borovec@bc.cas.cz
Místnost: 324NB

Publikace
Celkem nalezeno: 95 záznamů
Breton F., Souza G.C., Lorke A., Dubois P., Jodeau M., Moilleron R., Vinçon-Leite B., Jan J., Borovec J., Lemaire B.J. (2024) Assessment of two non-invasive techniques for measuring turbulent benthic fluxes in a shallow lake Environmental Pollution 351 : Article number 124032.
DOI: 10.1016/j.envpol.2024.124032
Borovec J., Jan J., Osafo N., Goncharov O., Hubáček T., Tomková I., Kotilová P. (2023) Vliv sedimentů na kvalitu vody přehradních nádrží - komplexní přístup. leták
Borovec J., Jan J., Osafo N., Hubáček T., Tomková I., Kotilová P. (2023) Metodika hodnocení vlivu sedimentů na kyslíkový režim a jakost vody v rybnících Biologické centrum AVČR, v.v.i., České Budějovice, 40 pp.
Borovec J., Jan J., Vrzák J., Zvánovec J., Horák J., Růžička M. (2023) Stabilized in situ sediment as material used for experimental coastal protection and habitat restoration measures. In: SedNet Conference 2023 – Book of abstracts. Lisabon, Faculty of Sciences of the University of Lisbon.
Carreira B., Kolář V., Chmelová E., Jan J., Adašević J., Landeira Dabarca A., Vebrová L., Poláková M., Horká P., Otáhalová Š., Musilová Z., Borovec J., Tropek R., Boukal D. (2023) Bioaccumulation of chemical elements at post-industrial freshwater sites varies predictably between habitats, elements and taxa: A power law approach. Science of the Total Environment 901 : 165794.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.165794
Kolář V., Chmelová E., Bílková M., Borovec J., Carreira B., Černý M., Ditrich T., Horká P., Hrivniak Ľ., Hrubý F., Jan J., Landeira Dabarca A., Lepšová-Skácelová O., Musilová Z., Otáhalová Š., Poláková M., Polášková V., Sacherová V., Špaček J., Sroka P., Vebrová L., Boukal D., Tropek R. (2023) Muddying the unexplored post-industrial waters: Biodiversity and conservation potential of freshwater habitats in fly ash sedimentation lagoons. Science of the Total Environment 900 : 165803.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.165803
Osafo N., Jan J., Porcal P., Borovec J. (2023) Contrasting catchment soil pH and Fe concentrations influence DOM distribution and nutrient dynamics in freshwater systems. Science of the Total Environment 858 : Article number 159988.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159988
Chlumská Z., Liancourt P., Hartmann H., Bartoš M., Altman J., Dvorský M., Hubáček T., Borovec J., Čapková K., Kotilínek M., Doležal J. (2022) Species- and compound-specific dynamics of nonstructural carbohydrates toward the world's upper distribution of vascular plants Environmental and Experimental Botany 201 : Article number 104985.
DOI: 10.1016/j.envexpbot.2022.104985
Osafo N., Jan J., Valero A., Porcal P., Petrash D., Borovec J. (2022) Organic matter character as a critical factor determining the fate and stability of its association with iron in sediments Journal of Soils and Sediments 22 : 1865-1875.
DOI: 10.1007/s11368-022-03207-x
Osafo N., Porcal P., Jan J., Borovec J. (2022) Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních systémech. [Content of iron and quality of organic matter as a factor affecting stabilization of carbon and nutrients in fresh water ecosystems.] Vodní nádrže 2022 136-140.
Pires de Paula C., Macek P., Bárta J., Borovec J., Svobodová I., Holá E., Lepš J., Sirová D. (2022) Parasitic trophic mode of plant host affects the extent of colonization, but does not induce systematic shifts in the composition of foliar endophytic assemblages in temperate meadow ecosystems. Functional Ecology 36 : 1177–1190.
DOI: 10.1111/1365-2435.13992
Spohn M., Diáková K., Aburto F., Doetterl S., Borovec J. (2022) Sorption and desorption of organic matter in soils as affected by phosphate. Geoderma 405 : Article number 115377.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115377
Vrzák J., Borovec J. (2022) Možnosti využití sedimentů pro ochranu břehů a podporu rozvoje litorálu In: Kučerová J., (ed.): Vodní nádrže 2022. Brno, Povodí Moravy, s.p., pp. 145-147. ISBN 978-80-907141-6-8.
Vrzák J., Borovec J., Jan J. (2022) Management sedimentu ve vodních nádržích – způsoby nakládání se sedimentem, přetvoření sedimentu do výrobku – stabilizovaný solidifikát In: Zukal M., (ed.): XXXVII. Přehradní dny 2022. Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, pp. 181-190. ISBN 978-80-01-07002-4.
Chmelová E., Kolář V., Jan J., Carreira B., Landeira Dabarca A., Otáhalová Š., Poláková M., Vebrová L., Borovec J., Boukal D., Tropek R. (2021) Valuable secondary habitats or hazardous ecological traps? Environmental risk assessment of minor and trace elements in fly ash deposits across the Czech Republic. Sustainability 13 : article number: 10385.
DOI: 10.3390/su131810385
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G.A., Vrba J. (2019) Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management Aquatic Botany 159 : 103131.
DOI: 10.1016/j.aquabot.2019.103131
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.
Mastný J., Kaštovská E., Bárta J., Chroňáková A., Borovec J., Šantrůčková H., Urbanová Z., Edwards R.K., Pîcek T. (2018) Quality of DOC produced during litter decomposition of peatland plant dominants Soil Biology and Biochemistry 121 : 221-230.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2018.03.018
Petrash D.A., Jan J., Sirová D., Osafo N.O.A., Borovec J. (2018) Iron and nitrogen cycling, bacterioplankton community composition and mineral transformations involving phosphorus stabilisation in the ferruginous hypolimnion of a post-mining lake Environmental Science: Processes and Impacts 20 : 414-1426 .
DOI: 10.1039/c8em00328a
Sirová D., Bárta J., Borovec J., Vrba J. (2018) The Utricularia-associated microbiome: composition, function, and ecology In: Carnivorous Plants: Physiology, ecology, and evolution. Edited by Aaron M. Ellison and Lubomír Adamec: © Oxford University Press Print ISBN-13: 9780198779841 : 349-358.
DOI: 10.1093/oso/9780198779841.003.0025

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA