MSc. Oleksandr Goncharov, Ph.D.

Funkce: Odborný pracovník V&V - Sladkovodní sedimenty a aplikovaná hydrodynamika

Kontaktní údaje

E-mail: oleksandr.goncharov@bc.cas.cz
Místnost: 125

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA