RNDr. Peter Čuchta, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení půdní zoologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420387775755
E-mail: peter.cuchta@upb.cas.cz
Místnost: 215

Publikace
Celkem nalezeno: 6 záznamů
Čuchta P. (2020) Coniferous forest ecosystems (with a reference to soil mesofauna): A literature review In: Daniels J.A. (ed.): Advances in Environmental Research, vol. 72. Nova Science Publishers, New York, 23-31.
Čuchta P. (2020) Natural disturbances (with a special reference to windthrow): A literature review In: Daniels J.A. (ed.): Advances in Environmental Research, vol. 72. Nova Science Publishers, New York, 153-172.
Sterzyńska M., Shrubovych Y., Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Kaňa J., Smykla J. (2020) Responses of soil microarthropod taxon (Hexapoda: protura) to natural disturbances and management practices in forest-dominated subalpine lake catchment areas Scientific Reports 10 : Article number 5572.
DOI: 10.1038/s41598-020-62522-w
Čuchta P., Kaňa J., Pouska V. (2019) An important role of decomposing wood for soil environment with a reference to communities of springtails (Collembola) Environmental Monitoring and Assessment 191 : 222.
DOI: 10.1007/s10661-019-7363-x
Čuchta P., Miklisová D., Kováč Ľ. (2019) The succession of soil Collembola communities in spruce forests of the High Tatra Mountains five years after a windthrow and clear–cut logging Forest Ecology and Management 433 : 504-513.
DOI: 10.1016/j.foreco.2018.11.023
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA