Mgr. Petra Kotilová

Funkce: Mateřská dovolená - Sladkovodní sedimenty a aplikovaná hydrodynamika

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775888
E-mail: petmo@post.cz
Místnost: 129

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA