List of publications

<<...34567...>>Go to page: Submit
Total found: 243 records
Ságová-Marečková M., Daniel O., Omelka M., Krištůfek V., Diviš J., Kopecký J. (2015) Determination of factors associated with natural soil suppressivity to potato common scab PLoS ONE 10: -.
DOI: 10.1371/journal.pone.0116291
Shestivska V., Dryahina K., Nunvář J., Sovová K., Elhottová D., Nemec A., Smith D., Španěl P. (2015) Quantitative analysis of volatile metabolites released in vitro by bacteria of the genus Stenotrophomonas for identification of breath biomarkers of respiratory infection in cystic fibrosis. Journal of Breath Research 9: -.
DOI: 10.1088/1752-7155/9/2/027104
Šimek M., Elhottová D., Pižl V. (2015) Živá půda Praha, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Šimek M., Macková J. (2015) Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze zemědělství - nutné zlo? Praha, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Smrž J., Kováč Ĺ., Mikeš J., Šustr V., Lukešová A., Tajovský K., Nováková A., Režňáková P. (2015) Food sources of selected terrestrial cave arthropods Subterranean Biology 16: 37-46.
DOI: 10.3897/subtbiol.16.8609
Svitavská-Svobodová H., Andreas M., Krištůfek V., Beneš J., Novák J. (2015) The thousand-year history of the Slovak Karst inferred from pollen in bat guano inside the Domica Cave (Slovakia) Folia Geobotanica 50: 49-61.
DOI: 10.1007/s12224-015-9205-0
Hill P., Piel J., Aris-Brosou S., Krištůfek V., Boddy C., Dijkhuizen L. (2014) Habitat-specific type i polyketide synthases in soils and street sediments Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 41: 75-85.
Jirout J., Pižl V. (2014) Effects of the endemic earthworm Allolobophora hrabei (Černosvitov, 1935) on soil microbial communities of steppe grasslands Soil Biology and Biochemistry 76: 249-256.
Johansen J., Bohunická M., Lukešová A., Hrčková K., Vaccarino M., Chesarino N. (2014) Morphological and molecular characterization within 26 strains of the genus Cylindrospermum (Nostocaceae, Cyanobacteria), with descriptions of three new species Journal of Phycology 50: 187-202.
Mulec J., Krištůfek V., Chroňáková A., Oarga A., Scharfen J., Šestauberová (2014) Microbiology of Healing Mud (Fango) from Roman Thermae Aquae Iasae Archaeological Site (Varaždinske Toplice, Croatia) Microbial Ecology 69: 293-306.
DOI: 10.1007/s00248-014-0491-5
Petříčková K., Pospíšil S., Kuzma M., Tylová T., Jágr M., Tomek P., Chroňáková A., Brabcová E., Anděra L., Krištůfek V. (2014) Biosynthesis of colabomycin E, a new manumycin-family metabolite, involves an unusual chain-length factor ChemBioChem 15: 1334-1345.
Radl V., Chroňáková A., Čuhel J., Šimek M., Elhottová D., Welzl G., Schloter M. (2014) Bacteria dominate ammonia oxidation in soils used for outdoor cattle overwintering Applied Soil Ecology 77: 68-71.
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): A phylogenetically uniform genus with variable phenotypes Phytotaxa 172: 235-246.
Roubalová R., Dvořák J., Procházková P., Elhottová D., Rossmann P., Škanta F., Bilej M. (2014) The effect of dibenzo-p-dioxin- and dibenzofuran-contaminated soil on the earthworm Eisenia andrei Environmental Pollution 193: 22-28.
Šimek M., Hynšt J., Šimek P. (2014) Emissions of CH4, CO2, and N2O from soil at a cattle overwintering area as affected by available C and N. Applied Soil Ecology 75: 52-62.
Šimek M., Virtanen S., Simojoki A., Chroňáková A., Elhottová D., Krištůfek V., Yli-Halla M. (2014) The microbial communities and potential greenhouse gas production in boreal acid sulphate, non-acid sulphate, and reedy sulphidic soils Science of the Total Environment 466-467: 663-672.
Škaloud P., Lukešová A., Malavasi V., Ryšánek D., Hrčková K., Rindi F. (2014) Molecular evidence for the polyphyletic origin of low pH adaptation in the genus Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta) Plant Ecology and Evolution 147: 333-345.
Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Tajovský K., Šimek M. (2014) Methane production and methanogenic archaea in the digestive tracts of millipedes (Diplopoda) PLoS ONE 9: -.
Chroňáková A., Ascher J., Jirout J., Ceccherini M., Elhottová D., Pietramellara G., Šimek M. (2013) Cattle impact on composition of archaeal, bacterial, and fungal communities by comparative fingerprinting of total and extracellular DNA Biology and Fertility of Soils 49: 351-361.
Dvořák J., Mančíková V., Pižl V., Elhottová D., Šilerová M., Roubalová R., Škanta F., Procházková P., Bilej M. (2013) Microbial environment affects innate immunity in two closely related earthworm species Eisenia andrei and Eisenia fetida PLoS ONE 8: -.
<<...34567...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search