Ing. Václav Krištůfek, CSc.

Job Position: Research Scientist - Environmental microbiology

Contact details

Phone: +420 387 775 752; +420 387 775 781
E-mail: kristuf@upb.cas.cz
Room: 010, NB 316

Publications
Total found: 75 records
Svobodová K., Krištůfek V., Kubásek J., Krejčí A. (2024) Alcohol extract of the gypsy mushroom (Cortinarius caperatus) inhibits the development of Deformed wing virus infection in western honey bee (Apis mellifera) Journal of Insect Physiology 152 : Article number 104583.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2023.104583
Krištůfek V. (2023) Domácí výroba přelarvovacích misek Moderní včelař 20 (4) : 18-19.
Krištůfek V. (2023) Kultura jsou i včely! Moderní včelař 20 (8) : 29.
Krištůfek V., Nečil D. (2023) Aby to děti bavilo ... Moderní včelař 20 (7) : 34-35.
Bobek J., Filipová E., Bergman N., Čihák M., Petříček M., Lara Rodriguez A., Krištůfek V., Megyes M., Wurzer T., Chroňáková A., Petříčková K. (2022) Polyenic antibiotics and other antifungal compounds produced by hemolytic Streptomyces species International Journal of Molecular Sciences 23 : Article number 15045.
DOI: 10.3390/ijms232315045
Bruce Krejčí A., Krištůfek V. (2022) Mravenčí trápení Moderní včelař 19 (3) : 34-35.
Bruce Krejčí A., Svobodová K., Krištůfek V. (2022) Testování kvality vosku stanovením jeho teploty tuhnutí Moderní včelař 19 (2) : 16-18.
Kodrík D., Krištůfek V., Svobodová Z. (2022) Bee year: basic physiological strategies to cope with seasonality. Comparative Biochemistry and Physiology A 264 : 111115.
DOI: 10.1016/j.cbpa.2021.111115
Krištůfek V. (2022) Jak válka na Ukrajině zasáhla do včelařského života Moderní včelař 19 (5) : 20-21.
Krištůfek V. (2022) Jak dlouho ještě budeme mít ze včel radost? Moderní včelař 19 (9) : 39-41.
Perlík M., Krištůfek V. (2022) Sršeň mandarínská fakticky a bez paniky Moderní včelař 19 (5) : 30-32.
Fabián L., Zenkl D., Krištůfek V. (2021) Zabezpečení úlů proti kunám v opuštěných lokalitách Moderní včelař 18 (5) : 18-19.
Krištůfek V., Bruce Krejčí A., Svobodová K., Chalupský J. (2021) Snižují houby virózy a úmrtnost včel? Moderní včelař 18 (6) : 8- 9.
Krištůfek V., Nečil D., Nečil O., Nečil M. (2021) Vikýřové včelaření v kostele – jde to vůbec? Moderní včelař 18 (11) : 32 - 34.
Půta F., Bartoš M., Krištůfek V. (2021) Přispívají změny krajinné struktury a zemědělské technologie ke kolapsům včelstev? Moderní včelař 18 (5) : 28 - 31.
Ságová-Marečková M., Sarikhani E., Daniel O., Omelka M., Krištůfek V., Diviš J., Kopecký J. (2021) Tuberosphere and bulk soil microbial communities in fields differing in common scab severity are distinguished by soil chemistry and interactions with pathogens Plant Soil 468 : 259–275.
DOI: 10.1007/s11104-021-05128-z
Heděnec P., Cajthaml T., Pižl V., Márialigeti K., Tóth E., Borsodi A.K., Chroňáková A., Krištůfek V., Frouz J. (2020) Long-term effects of earthworms (Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843) on activity and composition of soil microbial community under laboratory conditions Applied Soil Ecology 150 : Article number 103463.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.103463
Herbrík A., Corretto E., Chroňáková A., Langhansová H., Petrásková P., Hrdý J., Čihák M., Krištůfek V., Bobek J., Petříček M., Petříčková K. (2020) A human lung-associated Streptomyces sp. TR1341 produces various secondary metabolites responsible for virulence, cytotoxicity and modulation of immune response Frontiers in Microbiology 10 : Article number 3028.
DOI: 10.3389/fmicb.2019.03028
Šimek M., Bartuška M., Devetter M., Elhottová D., Frouz J., Hauerová R., Krištůfek V., Lukešová A., Pîcek T., Tajovský K., Urbanová Z. (2020) Bez půdy to nepůjde. Průvodce (nejen) výstavou velkoformátových informačních panelů. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, 60 s. ISBN 978-80-86668-59-8
Urajová P., Krištůfek V., Bruce Krejčí A. (2020) Kyselina para-kumarová a výživa včel. Moderní včelař XVII (7) : 28-30.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search