doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.

Job Position: Research Scientist - Soil Fauna of Natural and Anthropogenic Ecosystems

Contact details

Phone: +420 387 775 750; +420 387 775 746
E-mail: pizl@upb.cas.cz
Room: 210; 214

Publications
Total found: 67 records
Pižl V., Sterzyńska M., Tajovský K., Starý J., Nicia P., Zadrożny P., Bejger R. (2023) Effects of hydrologic regime changes on a taxonomic and functional trait structure of earthworm communities in mountain wetlands Biology 12 : Article number 482.
DOI: 10.3390/ biology12030482
Gong X., Chen T., Zhang L., Pižl V., Tajovský K., Devetter M. (2022) Gut microbiome reflect adaptation of earthworms to cave and surface environments Animal Microbiome 4 : Article number 47.
DOI: 10.1186/s42523-022-00200-0
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1) : 51.
Tajovský K., Pižl V., Čuchta P., Shrubovych Y., Weiner W.M. (2022) Obituary Prof. Josef Rusek (1938–2022) Soil Organisms 94 : 1-14.
DOI: 10.25674/so94iss1id179
Marchán D.F., Csuzdi C., Decaëns T., Szederjesi T., Pižl V., Domínguez J. (2021) The disjunct distribution of relict earthworm genera clarifies the early historical biogeography of the Lumbricidae (Crassiclitellata, Annelida) Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 59 : 1703–1717.
DOI: 10.1111/jzs.12514
Mikeš V., Pižl V. (2021) Jezevci lesní (Meles meles) hynou na silnicích také kvůli sběru žížal Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61 : 112–115.
Pižl V. (2021) Earthworms (Annelida: Lumbricidae) of the Latorica Protecded Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 61-67.
Pižl V., Podařil M. (2021) Doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. (27. 6. 1933 Přerov – 26. 6. 2021 Jihlava) Acta rerum naturalium 26 : 49–54.
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2021) Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa 69 (2) : 77–83.
Heděnec P., Cajthaml T., Pižl V., Márialigeti K., Tóth E., Borsodi A.K., Chroňáková A., Krištůfek V., Frouz J. (2020) Long-term effects of earthworms (Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843) on activity and composition of soil microbial community under laboratory conditions Applied Soil Ecology 150 : Article number 103463.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.103463
Schlaghamerský J., Pižl V., Tajovský K., Tuf I., Tůma J., Šimek M. (2020) Živá půda 5. Půdní makrofauna a megafauna. Živa 68 (6) : 302-307.
Vicentini F., Hendrychová M., Tajovský K., Pižl V., Frouz J. (2020) The effect of topography on long-term spontaneous development of soil and woody cover on graded and untreated overburden Forests 11 : Article number 602.
DOI: 10.3390/f11050602
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110 : 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Pižl V. (2018) Žížaly a jejich role v půdě Veronica 32 : 22-24.
Pižl V. (2018) Zoo pod našima nohama aneb půdní bezobratlí živočichové a jejich význam Veronica 32 : 21-22.
Pižl V. (2018) Žížalovití (Annelida: Lumbricidae) chráněné krajinné oblasti Brdy Bohemia centralis 34 : 117-131.
Růžička V., Tajovský K., Pižl V. (2018) Pavouci (Araneae) CHKO Brdy. Spiders (Araneae) of the Brdy Protected Landscape Area. Bohemia centralis 34 : 133–147.
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.
Tajovský K., Pižl V., Starý J. (2018) In memory of professor RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82 : 109–112.

More publications

Study materials
Title Subject Study branch Year Intended for
Soil chemistry Soil chemistry Soil biology II. Magister

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search