doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.

Job Position: Statutory representative - Department of soil zoology and soil microstructure

Contact details

Phone: +420 387775750
E-mail: pizl@upb.cas.cz
Room: 214

Publications
Total found: 52 records
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110 : 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Pižl V. (2018) Žížaly a jejich role v půdě Veronica 32 : 22-24.
Pižl V. (2018) Zoo pod našima nohama aneb půdní bezobratlí živočichové a jejich význam Veronica 32 : 21-22.
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.
Pižl V. (2017) Lumbricidae (žížalovití) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 68-70.
Skuhravá M., Pižl V. (2017) Czech Zoological Society: The 90th anniversary of its foundation Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81 : 1–15.
Koubová A., Chroňáková A., Pižl V., Sánchez-Monedero M., Elhottová D. (2015) The effects of earthworms Eisenia spp on microbial community are habitat dependent European Journal of Soil Biology 68 : 42-55.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2015.03.004
Šimek M., Elhottová D., Pižl V. (2015) Živá půda Praha, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Sterzyńska M., Pižl V., Tajovský K., Stelmaszczyk M., Okruszko T. (2015) Soil Fauna of Peat-Forming Wetlands in a Natural River Floodplain Wetlands 35 : 815-829.
DOI: 10.1007/s13157-015-0672-0
Jirout J., Pižl V. (2014) Effects of the endemic earthworm Allolobophora hrabei (Černosvitov, 1935) on soil microbial communities of steppe grasslands Soil Biology and Biochemistry 76 : 249-256.
Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Tajovský K., Starý J., Tuf I., Pižl V. (2014) Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: From cool and shady to dry and hot places Applied Soil Ecology 83 : 30-38.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Št'áhlavský F., Tufová J., Véle A., Tuf I. (2013) Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic Acta Zoologica Bulgarica 65 : 197-206.
Dvořák J., Mančíková V., Pižl V., Elhottová D., Šilerová M., Roubalová R., Škanta F., Procházková P., Bilej M. (2013) Microbial environment affects innate immunity in two closely related earthworm species Eisenia andrei and Eisenia fetida PLoS ONE 8 : -.
Frouz J., Jílková V., Cajthaml T., Pižl V., Tajovský K., Háněl L., Burešová A., Šimáčková H., Kolaříková K., Franklin J. (2013) Soil biota in post-mining sites along a climatic gradient in the USA: Simple communities in shortgrass prairie recover faster than complex communities in tallgrass prairie and forest Soil Biology and Biochemistry 67 : 212-225.
Frouz J., Livečková M., Albrechtová J., Chroňáková A., Cajthaml T., Pižl V., Háněl L., Starý J., Baldrián P., Lhotáková Z. (2013) Is the effect of trees on soil properties mediated by soil fauna? A case study from post-mining sites Forest Ecology and Management 309 : 87-95.
Procházková P., Šustr V., Dvořák J., Roubalová R., Škanta F., Pižl V., Bilej M. (2013) Correlation between the activity of digestive enzymes and nonself recognition in the gut of Eisenia andrei earthworms Journal of Invertebrate Pathology 114 : 217-221.
Koubová A., Goberna M., Šimek M., Chroňáková A., Pižl V., Insam H., Elhottová D. (2012) Effects of the earthworm Eisenia andrei on methanogens in a cattle-impacted soil: A microcosm study European Journal of Soil Biology 48 : 32-40.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2011.09.007
Frouz J., Li X., Brune A., Pižl V., Abakumov E. (2011) Effect of soil invertebrates on the formation of humic substances under laboratory conditions Eurasian Soil Science 44 : 893-896.
DOI: 10.1134/S1064229311080047
Frouz J., Pižl V., Tajovský K., Syrovátka O. (2010) The effect of pipe drainage on peat meadow soil: Soil macrofauna Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica 24 : 91-107.
Šimek M., Pižl V. (2010) Soil CO2 flux affected by Aporrectodea caliginosa earthworms Central European Journal of Biology 5 : 364-370.
DOI: 10.2478/s11535-010-0017-1

More publications

Study materials
Title Subject Study branch Year Intended for
Soil chemistry Soil chemistry Soil biology II. Magister

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search