prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.

Job Position: Research Scientist

Contact details

Phone: +420 387 775 767; +420 723 734 722
E-mail: miloslav.simek@bc.cas.cz
Web: www.bc.cas.cz
Room: 240

Publications
Total found: 110 records
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13 : Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Šimek M. (2023) PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie a biogeochemie, 136 pp. ISBN 978-80-86668-16-1.
Šimek M., Hynšt J. (2023) Živiny v půdě a výživa plodin Selská revue (3) : 74-79.
Šimek M. (2022) Zdravá půda pro budoucnost Praha: Asociace soukromého zemědělství ČR, 126 pp.
Šimek M. (2022) Uživí nás naše půda? Selská revue č. 7 : 138-141.
Šimková M., Šimek M. (2022) Praktická gemmoterapie. Praha: Středisko společných činností AVČR, v.v.i., 2022. 95 s. ISBN 978-80-200-3422-9
Cameron A., Boilard G., Dubois R., Bradley R., Benetková P., Józefowska A., Thevathasan N., Whalen J., Šimek M. (2021) Distribution of earthworm communities in agroecosystems with forested riparian buffer strips: A multiscale study Applied Soil Ecology 167 : Article number 104035.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2021.104035
Horváthová T., Šustr V., Chroňáková A., Semanová S., Lang K., Dietrich C., Hubáček T., Ardestani Masoud M., Lara Rodriguez A., Brune A., Šimek M. (2021) Methanogenesis in the digestive tracts of the tropical millipedes Archispirostreptus gigas (Diplopoda, Spirostreptidae) and Epibolus pulchripes (Diplopoda, Pachybolidae) Applied and Environmental Microbiology 87 : Article number e00614-21.
DOI: 10.1128/AEM.00614-21
Šimek M. (2021) Zdravá půda - náš odkaz dalším generacím. 1. Společenstvo půdních organismů Selská revue 1 : 66-71.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 2. Půdní organická hmota. Selská revue 2 : 92–97.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 3. Chemické vlastnosti půdy. Selská revue 3 : 116–121.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 4. Fyzikální vlastnosti půdy. Selská revue 4 : 78–84.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 5. Vztahy rostlin a půdních organismů. Selská revue 5 : 97–103.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 6. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (I). Selská revue 6 : 73–79.
Šimek M. (2021) Zdravá půda – náš odkaz dalším generacím. 7. Emise skleníkových plynů ze zemědělství (II). Selská revue (7) : 94-101.
Šimek M., Elhottová D., Chroňáková A., Kaštovská E., Klimešová J. (2021) Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin. Živa 69 (3) : 125–131.
Šimek M., Elhottová D., Fuksa P., Hynšt J., Kobes M., Kvítek T., Malý S., Moudrý J., Rozsypal R., Tajovský K. (2021) Živá půda: praktický manuál Praha, Academia, 323 pp., ISBN 978-80-200-3199-0
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2021) Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa 69 (2) : 77–83.
Šimek M., Hynšt J., Malý S. (2021) Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota. Živa 69 (4) : 174–181.
Šimek M., Hynšt J., Malý S. (2021) Živá půda 10. Minerální živiny Živa 69 (6) : 319-325.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search