RNDr. Karel Tajovský, CSc.

Job Position: Director , Research Scientist - Department of soil zoology

Contact details

Phone: +420 387775761; +420 602123708
E-mail: tajov@upb.cas.cz
Room: 209, 214

Publications
Total found: 72 records
Baranovská E., Tajovský K., Knapp M. (2019) Changes in the body size of carabid beetles along elevational gradients: A multispecies study of between- and within-population variation Environmental Entomology 48 : 583–591.
DOI: 10.1093/ee/nvz036
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hermy M., Dvořák D., Fellner R., Malíček J., Palice Z., Tenčík A., Holá E., Novozámská E., Kuras T., Trnka F., Zedek M., Kašák J., Gabriš R., Sedláček O., Tajovský K., Kadlec T. (2019) Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests Ecological Indicators 101 : 904–912.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.01.018
Rost-Roszkowska M., Vilimova J., Tajovský K., Chachulska-Żymełka A., Sosinka A., Kszuk-Jendrysik M., Ostróżka A., Kaszuba F. (2019) Autophagy and apoptosis in the midgut epithelium of millipedes Microscopy and Microanalysis 25 : 1004-1016.
DOI: 10.1017/S143192761900059X
Wytwer J., Tajovský K. (2019) The Siberian centipede species Lithobius proximus Sseliwanoff, 1878 (Chilopoda, Lithobiomorpha): a new member of the Polish fauna ZooKeys 821 : 1–10 .
DOI: 10.3897/zookeys.821.32250
Bezděčka P., Tajovský K. (2018) Sekáči (Opiliones) CHKO Brdy Bohemia centralis 34 : 149-159.
Dolejš P., Mock A., Tajovský K. (2018) Interview: 70th birthday of Pavel Kocourek. Diplopodologist, painter and teacher Schubartiana 7 : 7-21.
Just P., Tajovský K., Štáhlavský F. (2018) Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí Bohemia centralis 34 : 161-174.
Kocourek P., Tajovský K. (2018) Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO Brdy Bohemia centralis 34 : 187-204.
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J., Tropek R. (2018) Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. Journal of Environmental Management 220 : 1-7.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006
Moradi J., Vicentini F., Šimáčková H., Pižl V., Tajovský K., Starý J., Frouz J. (2018) An investigation into the long-term effect of soil transplant in bare spoil heaps on survival and migration of soil meso and macrofauna Ecological Engineering 110 : 158-164.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.11.012
Rost-Roszkowska M., Vilímová J., Tajovský K., Šustr V., Sosinka A., Kszuk-Jendrysik M., Ostróżka A., Kaszuba F., Kamińska K., Marchewka A. (2018) The ultrastructure of the hepatic cells in millipedes (Myriapoda, Diplopoda) Zoologischer Anzeiger 274 : 95-102.
DOI: 10.1016/j.jcz.2018.01.006
Růžička V., Tajovský K., Pižl V. (2018) Pavouci (Araneae) CHKO Brdy. Spiders (Araneae) of the Brdy Protected Landscape Area. Bohemia centralis 34 : 133–147.
Šantrůčková H., Kaštovská E., Bárta J., Miko L., Tajovský K. (2018) Ekologie půdy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice 1-260.
Tajovský K. (2018) K osmdesátinám Josefa Ruska Živa 66 : XCII.
Tajovský K. (2018) Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO Brdy Bohemia centralis 34 : 205-218.
Tajovský K. (2018) Stonožky (Myriapoda: Chilopoda) CHKO Brdy 1. Epigeická část fauny Bohemia centralis 34 : 175-186.
Tajovský K., Bruthans J., Starý J., Čuchta P., Pižl V. (2018) 2.4. Ekologický stav ramsarské lokality Podzemní Punkva Pithart D., Melichar V., Přikryl I., Křesina J., Vlasáková L. (Eds.): Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje, Beleco, z.s., Praha 153-171.
Tajovský K., Štrichelová J., Tuf I. (2018) Terrestrial isopods (Oniscidea) of the White Carpathians (Czech Republic and Slovakia) ZooKeys 801 : 305-321.
DOI: 10.3897/zookeys.801.24133
Kocourek P., Tajovský K. (2017) Diplopoda (mnohonožky) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 111-112.
Kocourek P., Tajovský K., Dolejš P. (2017) Mnohonožky České republiky - Příručka pro určování našich druhů Vlašim, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim 256 s..

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search