RNDr. Karel Tajovský, CSc.

Job Position: Statutory representative , Head of Laboratory - Soil Fauna of Natural and Anthropogenic Ecosystems

Contact details

Phone: +420 387 775 761; +420 602 123 708
E-mail: tajov@upb.cas.cz
Room: 209

Publications
Total found: 100 records
Feng Lichao, Du Z., Zhang S., Zhang S., Meng Q., Tajovský K. (2023) Omnivorous Notoxus trinotatus Pic (Coleoptera: Anthicidae) is a newly recognized vector of northern leaf blight in maize Archives of Insect Biochemistry and Physiology 112 : Article number e21991.
DOI: 10.1002/arch.21991
Pižl V., Sterzyńska M., Tajovský K., Starý J., Nicia P., Zadrożny P., Bejger R. (2023) Effects of hydrologic regime changes on a taxonomic and functional trait structure of earthworm communities in mountain wetlands Biology 12 : Article number 482.
DOI: 10.3390/ biology12030482
Gong X., Chen T., Zhang L., Pižl V., Tajovský K., Devetter M. (2022) Gut microbiome reflect adaptation of earthworms to cave and surface environments Animal Microbiome 4 : Article number 47.
DOI: 10.1186/s42523-022-00200-0
Knapp M., Štrobl M., Venturo A., Seidl M., Jakubíková L., Tajovský K., Kadlec T., González E. (2022) Importance of grassy and forest non-crop habitat islands for overwintering of ground-dwelling arthropods in agricultural landscapes: A multi-taxa approach Biological Conservation 275 : Article number 109757.
DOI: 10.1016/j.biocon.2022.109757
Tajovský K. (2022) Vzpomínka na profesora Josefa Ruska Živa 70 (1) : V-VI.
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1) : 51.
Tajovský K., Machač O., Kocourek P., Stašiov S., Dolejš P., Zdráhalová H., Tuf I. (2022) Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory Východočeský sborník přírodovědný - práce a studie 28 : 85–92.
Tajovský K., Pižl V., Čuchta P., Shrubovych Y., Weiner W.M. (2022) Obituary Prof. Josef Rusek (1938–2022) Soil Organisms 94 : 1-14.
DOI: 10.25674/so94iss1id179
Tuf I., Tajovský K. (2022) Mnoho už je víc než tisíc Vesmír 101 (9) : 540-543.
Valkay Haľková B., Tajovský K., Grego J., Žurovcová M., Mock A. (2022) Geoglomeris subterranea (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae), the first morphologically non-specialized semiaquatic glomerid millipede? Invertebrate Biology 141 : Article number e12376.
DOI: 10.1111/ivb.12376
Horák J., Rada P., Boža P., Roháčová M., Nováková P. , Tajovský K., Pech P., Holuša J., Resnerová K. (2021) Alien pests and their influence on native biota in leaf litter of non-native trees Acta Oecologica 110 : Article number 103704.
DOI: 10.1016/j.actao.2021.103704
Mock A., Škovranová S., Tajovský K. (2021) Terrestrial and aquatic isopods (Isopoda: Oniscidea, Asellota) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 170-189.
Mock A., Tajovský K. (2021) Millipedes (Diplopoda) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 190-207.
Rost-Roszkowska M., Vilimová J., Tajovský K., Šustr V., Ostróżka A., Kaszuba F. (2021) Structure of the midgut epithelium in four diplopod species: histology, histochemistry and ultrastructure Arthropod Systematics & Phylogeny 79 : 295–308.
DOI: 10.3897/asp.79.e67022
Šimek M., Elhottová D., Fuksa P., Hynšt J., Kobes M., Kvítek T., Malý S., Moudrý J., Rozsypal R., Tajovský K. (2021) Živá půda: praktický manuál Praha, Academia, 323 pp., ISBN 978-80-200-3199-0
Šimek M., Elhottová D., Pižl V., Tajovský K. (2021) Živá půda 7. Prostorová, časová a funkční organizace půdy. Živa 69 (2) : 77–83.
Stašiov S., Mock A., Tajovský K. (2021) Harvestmen (Opiliones) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 78-89.
Tajovský K. (2021) Bezobratlí jeskyní Moravského krasu Veronica 35 : 30-31.
Tajovský K., Lukáčová D., Mock A. (2021) Centipedes (Chilopoda) of the Latorica Protected Landscape Area In: Panigaj Ľ., Tajovský K., Mock A. (Eds.): Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. Banská Bystrica, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, ISBN 978-80-8184-096-8, pp. 208-219.
Giurginca A., Vănoaica L., Šustr V., Tajovský K. (2020) A new species of the genus Archiboreoiulus Brolemann, 1921 (Diplopoda, Julida) from Movile Cave (Southern Dobrogea, Romania) Zootaxa 4802 : 463–476.
DOI: 10.11646/zootaxa.4802.3.4

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search