Bc. Šárka Otáhalová

Job Position: Technician - Anaerobic and molecular microbiology , Worker - Limnoterrestrial Ecology

Contact details

Phone: +420 387 775 761; +420 387 775 779
E-mail: sarka.otahalova@upb.cas.cz
Room: 209, NB 252

Publications
Total found: 2 records
Tajovský K., Čuchta P., Starý J., Pižl V., Devetter M., Otáhalová Š., Růžička V., Chalupka F. (2022) Výzkum bezobratlých živočichů v jeskyních ve zvláště chráněných územích ČR Abstrakty ze 14. vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 6.-8.9. 2022, Liptovský Mikuláš. Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň 27 (1) : 51.
Chmelová E., Kolář V., Jan J., Carreira B., Landeira Dabarca A., Otáhalová Š., Poláková M., Vebrová L., Borovec J., Boukal D., Tropek R. (2021) Valuable secondary habitats or hazardous ecological traps? Environmental risk assessment of minor and trace elements in fly ash deposits across the Czech Republic. Sustainability 13 : article number: 10385.
DOI: 10.3390/su131810385

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search