RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Department of soil zoology , Chairman - Scientific council

Contact details

Phone: +420 387775783
E-mail: devetter@upb.cas.cz
Room: Sádky NB 320

Description

Personal Data:
* 1 December 1973, Hradec Králové, Czech Republic, four children
 
Permanent address: Nádražní 286, 37312 Borovany
 
Affiliation and address: Biology Centre, Institute of Soil Biology, Czech Academy of Sciences, Na Sádkách 7, CZ - 370 05 České Budějovice, Czech Republic, Europe, Phone/Fax: +420 387775783, E-mail: devetter@upb.cas.cz
 
Current position: Research scientist
 
Academic qualification:
Ph.D. in hydrobiology, University of South Bohemia, Faculty of Biology, České Budějovice (2003). Supervisor: RNDr Jaromír Seďa, CSc.
RNDr. in hydrobiology, University of South Bohemia, Faculty of Biology, České Budějovice (2003). Supervisor: RNDr Jaromír Seďa, CSc.
MSc. in limnology and ecology, University of South Bohemia, Faculty of Biology, České Budějovice (1998). Supervisor: RNDr Jaromír Seďa, CSc.
BSc. in biology, University of South Bohemia, Faculty of Biology, České Budějovice (1995). Supervisor: RNDr Zdeněk Brandl, CSc.
 
Research topics: Ecology and taxonomy of soil rotifers, ecology of polar and alpine soils, ecology of soil tardigrades, zooplankton ekology, kryoconites, zoology of cave animals
 
Professional experience:
2003 - till now Biology Centre, v.v.i., Institute of Soil Biology, Czech Academy of Sciences
2010 - 2015 University of South Bohemia, Faculty of Science, Centre for Polar Ecology
2000 - 2004 University of South Bohemia, Faculty of Biology
1999 - 2003 Hydrobiological Institute AS CR
1999 - 2000 Entomological institute, AS CR, Biomathematical laboratory
1997 Hydrobiological institute AS CR
1995 - 1996 Entomological institute, AS CR, Biomathematical laboratory
 
Fellowships:
2010 - till now UNIS, Longyerbyen, Svalbard
2013 - till now Institute of Conservation, Polish Academy of Science, Krakow
2014 - till now ISER, Romanian Academy of Science, Bucharest
2010 - 2012 Hungarian Danube Research Station, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót
2010 - 2012 University of Illinois
2006 UNAM Mexico
2006 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
2005 Universita degli Studi di Milano
 
Teaching:
2013 - till now Soil biology, Faculty of Science, University of Ostrava
2012 - till now Excursions in soil biology, Faculty of Science, University of South Bohemia
2012 - till now Soil zoology (part), Faculty of Science, University of South Bohemia
2010 - till now Polar ecology (part), Faculty of Science, University of South Bohemia
2002 - 2013 Hydrobiological excursions, Faculty of Science, University of South Bohemia
1999 - till now Determination course on planktonic invertebrates, Faculty of Science, University of South Bohemia
1999 - till now Biology of water organisms (part), Faculty of Science, University of South Bohemia
 
Tutor of thesis
Bryndová M. (running): Vztah mezi funkčními vlastnostmi želvušek (Tardigrada), jejich potravou a podmínkami prostředí. PhD thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Muchová K. (running): Závislost společenstev půdních vířníků (Rotifera) na ekologických gradientech v polárních podmínkách. Master thesis. Faculty of Science, University of Ostrava.
Hlávková D. (2014): Filtrační rychlost a potravní selektivita bdelloidních vířníků (Rotifera) v půdě. Master thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Bryndová M. (2014): Vliv rozpadu a obnovy horských smrčin na společenstva půdních želvušek (Tardigrada). Master thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Czerneková M. (2013): Srovnání různých metod analýzy půdních želvušek (Tardigrada) a uchovávání vzorků pro potřeby ekologických studií. Master thesis. Faculty of Science, J.E.P. University. Ústí nad Labem.
Hlávková D. 2011: Filtrační rychlost a potravní selektivita bdelloidních vířníků (Rotifera) v půdě. Bachelor thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Bryndová M. 2011: Vliv rozpadu a obnovy horských smrčin na společenstva půdních želvušek (Tardigrada). Bachelor thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Bizos J. 2011: Reakce půdních vířníků (Rotifera) na chemický stres v substrátech hnědouhelné výsypky. Master thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Havlišová T. 2008: Sezónní změny populací půdních želvušek v závislosti na změnách vlhkosti a teploty. Bachelor thesis. Faculty of Science, University of South Bohemia.
Šorf M. 2004: Sezónní změny zooplanktonu Kačležského rybníka. Bachelor thesis. Faculty of Biology, University of South Bohemia.
Štrojsová M. 2001: Sezónní dynamika a vertikální stratifikace společenstva vířníků přehradní nádrže Římov. Bachelor thesis. Faculty of Biology, University of South Bohemia.
 
Membership
2012 - till now Institute of Soil Biology - scientific committee, chair
2008 - till now Czech Society for Ecology, 2008 - 2015 secretary and committee member
1996 - till now Czech Limnological Society 
 
Conference organizing
2015 International Rotifer Symposium XIV, 31.8-4.9 2015 České Budějovice Czech Republic
2011, 2013, 2015 Central European Workshop on Soil Zoology (CEWSZ) České Budějovice
2008 1st Conference Czech Society for Ecology, 24-26.4.2008, Třeboň.
 
Other experience
2010 - 2015 Participation on project Czech Polar and Arctic investigation.
Participation on expeditions Ladakh 2010, Svalbard 2011 - 2016, Cameroon 2013
2002 Organizer and leader of student expedition to Danube delta (Romania)

Admin of web pages: www.upb.cas.cz, www.rotifera.org

Publications: In total 48 papers. Of those 20 in peer-reviewed journals with IF, 1 monograph, 1 book chapter, editor of proceedings 3.

Teaching Soil biology
Faculty of Science, University of Ostrava

Excursions in soil biology
Faculty of Science, University of South Bohemia

Soil zoology
Faculty of Science, University of South Bohemia

Polar Ecology (part)
Faculty of Science, University of South Bohemia

Biology of water organisms I (part)
Faculty of Science, University of South Bohemia

Determination course of planctonic invertebrates
Faculty of Science, University of South Bohemia

Publications
Total found: 39 records
Bryndová M., Stec D., Schill R.O., Michalczyk Ł., Devetter M. (2020) Dietary preferences and diet effects on life-history traits of tardigrades Zoological Journal of the Linnean Society 188 : 865-877 .
DOI: 10.1093/zoolinnean/zlz146
Devetter M., Kreidlová V., Vondrák D., Přikryl I. (2020) Aktuální seznam vířníků (Kmen: Rotifera) České republiky Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň, 65 str. ISBN 978–80–7247–140–9
Jílková V., Jandová K., Cajthaml T., Devetter M., Kukla J., Starý J., Vacířová A. (2020) Organic matter decomposition and carbon content in soil fractions as affected by a gradient of labile carbon input to a temperate forest soil Biology and Fertility of Soils 56 : 411–421.
DOI: 10.1007/s00374-020-01433-4
Schlaghamerský J., Bryndová M., Devetter M., Háněl L., Kováč Ľ., Starý J., Tajovský K., Šimek M. (2020) Živá půda 4. Půdní mikrofauna mezofauna Živa 68 (4) : 181-185.
Gabaldon Tebar C., Devetter M., Hejzlar J., Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J. (2019) Seasonal strengths of the abiotic and biotic drivers of a zooplankton community Freshwater Biology 64 : 1326–1341.
DOI: 10.1111/fwb.13308
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Czerneková M., Ingemar Jönsson K., Hajer J., Devetter M. (2018) Evaluation of extraction methods for quantitative analysis of tardigrade populations in soil and leaf litter Pedobiologia - Journal of Soil Ecology 70 : 1-5.
DOI: 10.1016/j.pedobi.2018.06.005
Parimuchová A., Šustr V., Devetter M., Vošta O., Popa I., Kováč Ľ. (2018) The activity of saccharolytic enzymes in Collembola is associated with species affinity for caves International Journal of Speleology 47 : 155-163.
DOI: 10.5038/1827-806X.47.2.2150
Raschmanová N., Šustr V., Kováč Ľ., Parimuchová A., Devetter M. (2018) Testing the climatic variability hypothesis in edaphic and subterranean Collembola (Hexapoda) Journal of Thermal Biology 78 : 391-400.
DOI: 10.1016/j.jtherbio.2018.11.004
Smykla J., Porazinska D.L., Iakovenko N.S., Devetter M., Drewnik M., Hii Y.S., Emslie S.D. (2018) Geochemical and biotic factors influencing the diversity and distribution of soil microfauna across ice-free coastal habitats in Victoria Land, Antarctica Soil Biology and Biochemistry 116 : 265-276.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.10.028
Devetter M., Fontaneto D., Jersabek Ch.D., Welch D.B.M., May L., Walsh E.J. (2017) Preface: evolving rotifers, evolving science: Proceedings of the XIV International Rotifer Symposium Hydrobiologia 796 : 1-6.
DOI: 10.1007/s10750-017-3241-0
Devetter M., Háněl L., Řeháková K., Doležal J. (2017) Diversity and feeding strategies of soil microfauna along elevation gradients in Himalayan cold deserts PLoS ONE 12 : e0187646.
DOI: 10.1371/journal.pone.0187646
Devetter M., Přikryl I. (2017) Rotifera (vířníci) In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic, Invertebrates). Příroda 48-57.
Gabaldon Tebar C., Devetter M., Hejzlar J., Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J. (2017) Repeated flood disturbance enhances rotifer dominance and diversity in a zooplankton community of a small dammed mountain pond Journal of Limnology 76 : 292–304 .
DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1544
Liang D., Wang Q., Wei N., Devetter M., Yang Y. (2017) Spatial and temporal variation in rotifer community structure and the response to environmental factors among different water bodies in Guangzhou City (广州市不同类型水体轮虫群落结构的时空变动及与理化因子间的关系) Journal of Lake Sciences 29 : 1433-1443.
DOI: 10.18307/2017.0615
Patoka J., Bláha M., Devetter M., Rylková K., Čadková Z., Kalous L. (2016) Aquarium hitchhikers: attached commensals imported with freshwater shrimps via the pet trade Biological Invasions 18 : 457-461.
DOI: 10.1007/s10530-015-1018-9
Vonnahme T., Devetter M., Žárský J., Šabacká M., Elster J. (2016) Controls on microalgal community structures in cryoconite holes upon high-Arctic glaciers, Svalbard Biogeosciences 13 : 659-674.
DOI: 10.5194/bg-13-659-2016
Zawierucha K., Ostrowska M., Vonnahme T., Devetter M., Nawrot A., Lehmann S., Kolicka M. (2016) Diversity and distribution of Tardigrada in Arctic cryoconite holes Journal of Limnology 75 : 545 - 559 .
DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1453
Zawierucha K., Vonnahme T., Devetter M., Kolicka M., Ostrowska M., Chmielewski S., Kosicki J. (2016) Area, depth and elevation of cryoconite holes in the Arctic do not influence Tardigrada densities Polish Polar Research 37 : 325 - 334.
DOI: 10.1515/popore-2016-0009
Devetter M., Schöll K. (2014) Hydrobiont animals in floodplain soil: Are they positively or negatively affected by flooding? Soil Biology and Biochemistry 69 : 393-397.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Soil Biology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search