prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř nanobiotechnologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420387775627, 5616
E-mail: ivosaf@yahoo.com
Místnost: 109

Publikace
Celkem nalezeno: 52 záznamů
Baldíková E., Müllerová S., Procházková J., Rousková M., Šolcová O., Šafařík I., Pospíšková K. (2019) Use of waste Japonochytrium sp. biomass after lipid extraction as an efficient adsorbent for triphenylmethane dye applied in aquaculture Biomass Conversion and Biorefinery 9 : 479–488.
DOI: 10.1007/s13399-018-0362-2
Hayes M., Bastiaens L., Gouveia L., Gkelis S., Skomedal H., Skjanes K., Murray P., García-Vaquero M., Hosoglu M.I., Dodd J., Konstantinou D., Šafařík I., Zittelli G.Ch., Rimkus V., del Pino V., Muylaert K., Edwards Ch., Laake M., da Silva J.G.L., Pereira H., Abelho J. (2019) Microalgal bioactive compounds including protein, peptides, and pigments: Applications, opportunities, and challenges during biorefinery processes Novel Proteins for Food, Pharmaceuticals and Agriculture: Sources, Applications and Advances (Hayes,M., Ed.), John Wiley and Sons, Ltd. 239-255.
Holišová V., Natšinová M., Kratošová G., Chromčáková Ž., Schröfel A., Vávra I., Životský O., Šafařík I., Obalová L. (2019) Magnetically modified nanogold-biosilica composite as an effective catalyst for CO oxidation Arabian Journal of Chemistry 12 : 1148–1158.
DOI: 10.1016/j.arabjc.2018.12.002
Müllerová S., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified macroalgae Cymopolia barbata biomass as an adsorbent for safranin O removal Materials Chemistry and Physics 225 : 174-180.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.074
Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified electrospun nanotextile exhibiting peroxidase-like activity Journal of Magnetism and Magnetic Materials 473 : 335-340.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.106
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Semiquantitative determination of food acid dyes by magnetic textile solid phase extraction followed by image analysis Food Chemistry 274 : 215-219.
DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.08.125
Šafařík I., Müllerová S., Pospíšková K. (2019) Magnetically responsive textile for preconcentration of acid food dyes Materials Chemistry and Physics 232 : 205–208.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2019.04.058
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Pospíšková K. (2019) Magnetically responsive materials for solid phase extraction Environmental Engineering - Inženjerstvo okoliša 6 : 15-20.
Šafařík I., Procházková J., Baldíková E., Pospíšková K. (2019) Magnetically responsive algae and seagrass derivatives for pollutant removal In: Wastes: Solutions, Treatments and Opportunities III (Vilarinho,C., Castro,F., Goncalves,M., Fernando,A.L., Eds.). CRC Press 131-136.
Zasońska B.A., Šálek P., Procházková J., Müllerová S., Svoboda J., Petrovský E., Proks V., Horák D., Šafařík I. (2019) Peroxidase-like activity of magnetic poly(glycidyl methacrylate-coethylene dimethacrylate) particles Scientific Reports 9 : Article No. 1543.
DOI: 10.1038/s41598-018-38012-5
Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2018) Non-woven fabric supported manganese dioxide microparticles as a low-cost, easily recoverable catalyst for hydrogen peroxide decomposition Materials Chemistry and Physics 203 : 280-283.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.10.005
Balejčíková L., Siposová K., Kopčanský P., Šafařík I. (2018) Fe(II) formation after interaction of the amyloid β-peptide with iron-storage protein ferritin Journal of Biological Physics 44 : 237-243 .
DOI: 10.1007/s10867-018-9498-3
Janáček D., Kvítek L., Karlíková M., Pospíšková K., Šafařík I. (2018) Removal of silver nanoparticles with native and magnetically modified halloysite Applied Clay Science 162 : 10-14.
DOI: 10.1016/j.clay.2018.05.024
Jirásková Y., Bursík J., Seidlerová J., Mamulová Kutlaková K., Šafařík I., Šafaříková M., Pospíšková K., Životský O. (2018) Microstructural Analysis and Magnetic Characterization of Native and Magnetically Modified Montmorillonite and Vermiculite Journal of Nanomaterials Article ID 3738106,.
DOI: 10.1155/2018/3738106
Joshi N. , Filip J., Coker V.S., Sadhukhan J., Šafařík I., Bagshaw H., Lloyd J.R. (2018) Microbial reduction of natural Fe(III) minerals; toward the sustainable production of functional magnetic nanoparticles Frontiers in Environmental Science 6 : Article No. 127.
DOI: 10.3389/fenvs.2018.00127
Khunová V., Pavliňáková V., Škrátek M., Šafařík I., Pavliňák D. (2018) Magnetic halloysite reinforced biodegradable nanofibres: New challenge for medical applications AIP Conference Proceedings 1981 : 020074-1 - 020074-4.
DOI: 10.1063/1.5045936
Koszagová R., Krajčovič T., Palencarová-Talafová K., Patoprstý V., Vikartovská A., Pospíšková K., Šafařík I., Nahálka J. (2018) Magnetization of active inclusion bodies: comparison with centrifugation in repetitive biotransformations Microbial Cell Factories 17 : DOI: 10.1186/s12934-018-0987-7
Papaparaskeva G., Voutouri Ch., Gkretsi V., Achilleos M., Šafařík I., Pospíšková K., Stylianopoulos T., Krasia-Christoforou T. (2018) Tuning the mechanical properties of BIEE-crosslinked semi-interpenetrating, double-hydrophilic hydrogels Macromolecular Materials and Engineering 303 : DOI: 10.1002/mame.201700643
Rozumová L., Kůs P., Šafařík I. (2018) Modified biological sorbents from waste for the removal of metal ions from the water system Vilarinho, Castro, Lopes (Eds.): WASTES - Solutions, Treatments and Opportunities II. London, Taylor & Francis Group 377-382.
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically modified agricultural and food waste: Preparation and application Journal of Agricultural and Food Chemistry 66 : 2538−2552.
DOI: 10.1021/acs.jafc.7b06105

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA