RNDr. Jitka Procházková, Ph.D.

Funkce: Technik v biologii - Laboratoř nanobiotechnologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775616
Místnost: 142

Publikace
Celkem nalezeno: 6 záznamů
Müllerová S., Baldíková E., Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified macroalgae Cymopolia barbata biomass as an adsorbent for safranin O removal Materials Chemistry and Physics 225 : 174-180.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2018.12.074
Procházková J., Pospíšková K., Šafařík I. (2019) Magnetically modified electrospun nanotextile exhibiting peroxidase-like activity Journal of Magnetism and Magnetic Materials 473 : 335-340.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.106
Zasońska B.A., Šálek P., Procházková J., Müllerová S., Svoboda J., Petrovský E., Proks V., Horák D., Šafařík I. (2019) Peroxidase-like activity of magnetic poly(glycidyl methacrylate-coethylene dimethacrylate) particles Scientific Reports 9 : Article No. 1543.
DOI: 10.1038/s41598-018-38012-5
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically modified agricultural and food waste: Preparation and application Journal of Agricultural and Food Chemistry 66 : 2538−2552.
DOI: 10.1021/acs.jafc.7b06105
Matoušek J., Kocábek T., Patzak J., Füssy Z., Procházková J., Heyerick A. (2012) Combinatorial analysis of lupulin gland transcription factors from R2R3Myb, bHLH and WDR families indicates a complex regulation of chs_H1 genes essential for prenylflavonoid biosynthesis in hop (Humulus lupulus L.) BMC Plant Biology 12 : 27.
DOI: 10.1186/1471-2229-12-27
Matoušek J., Stehlík J., Procházková J., Orctová L., Wullenweber J., Fussy Z., Kováčik J., Duraisamy S., Ziegler A., Schubert J., Steger G. (2012) Biological and molecular analysis of the pathogenic variant C3 of potato spindle tuber viroid (PSTVd) evolved during adaptation to chamomile (Matricaria chamomilla) Biological Chemistry 393 : 605-615.
DOI: 10.1515/hsz-2011-0286

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA