Publikace

Celkem nalezeno: 42 záznamů
Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2018) Non-woven fabric supported manganese dioxide microparticles as a low-cost, easily recoverable catalyst for hydrogen peroxide decomposition Materials Chemistry and Physics 203: 280-283.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.10.005
Balejčíková L., Siposová K., Kopčanský P., Šafařík I. (2018) Fe(II) formation after interaction of the amyloid β-peptide with iron-storage protein ferritin Journal of Biological Physics 44: 237-243 .
DOI: 10.1007/s10867-018-9498-3
Janáček D., Kvítek L., Karlíková M., Pospíšková K., Šafařík I. (2018) Removal of silver nanoparticles with native and magnetically modified halloysite Applied Clay Science 162: 10-14.
DOI: 10.1016/j.clay.2018.05.024
Jirásková Y., Bursík J., Seidlerová J., Mamulová Kutlaková K., Šafařík I., Šafaříková M., Pospíšková K., Životský O. (2018) Microstructural Analysis and Magnetic Characterization of Native and Magnetically Modified Montmorillonite and Vermiculite Journal of Nanomaterials Article ID 3738106,.
DOI: 10.1155/2018/3738106
Joshi N. , Filip J., Coker V.S., Sadhukhan J., Šafařík I., Bagshaw H., Lloyd J.R. (2018) Microbial reduction of natural Fe(III) minerals; toward the sustainable production of functional magnetic nanoparticles Frontiers in Environmental Science 6: Article No. 127.
DOI: 10.3389/fenvs.2018.00127
Khunová V., Pavliňáková V., Škrátek M., Šafařík I., Pavliňák D. (2018) Magnetic halloysite reinforced biodegradable nanofibres: New challenge for medical applications AIP Conference Proceedings 1981: 020074-1 - 020074-4.
DOI: 10.1063/1.5045936
Koszagová R., Krajčovič T., Palencarová-Talafová K., Patoprstý V., Vikartovská A., Pospíšková K., Šafařík I., Nahálka J. (2018) Magnetization of active inclusion bodies: comparison with centrifugation in repetitive biotransformations Microbial Cell Factories 17: DOI: 10.1186/s12934-018-0987-7
Papaparaskeva G., Voutouri Ch., Gkretsi V., Achilleos M., Šafařík I., Pospíšková K., Stylianopoulos T., Krasia-Christoforou T. (2018) Tuning the mechanical properties of BIEE-crosslinked semi-interpenetrating, double-hydrophilic hydrogels Macromolecular Materials and Engineering 303: DOI: 10.1002/mame.201700643
Rozumová L., Kůs P., Šafařík I. (2018) Modified biological sorbents from waste for the removal of metal ions from the water system Vilarinho, Castro, Lopes (Eds.): WASTES - Solutions, Treatments and Opportunities II. London, Taylor & Francis Group 377-382.
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically modified agricultural and food waste: Preparation and application Journal of Agricultural and Food Chemistry 66: 2538−2552.
DOI: 10.1021/acs.jafc.7b06105
Šafařík I., Baldíková E., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically responsive textile for a new preconcentration procedure: Magnetic textile solid phase extraction Journal of Industrial Textiles 48: 761–771.
DOI: 10.1177/1528083717740767
Šafařík I., Pospíšková K. (2018) A simple extraction of blue fountain ink dye (Acid blue 93) from water solutions using Magnetic Textile Solid-Phase Extraction Separation Science Plus 1: 48-51 .
DOI: 10.1002/sscp.201700014
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Savva I., Vekas L., Marinica O., Tanasa E., Krasia-Christoforou T. (2018) Fabrication and Bioapplications of Magnetically Modified Chitosan-based Electrospun Nanofibers Electrospinning 2: 29–39.
DOI: 10/10/18 8:48 PM
Seidlerová J., Motyka O., Drobíková K., Šafařík I. (2018) Lead ions sorption using magnetically modified sorbent based on titanium dioxide powder Materials Today: Proceedings 5: S61–S70.
DOI: 10.1016/j.matpr.2018.05.058
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified sheaths of Leptothrix sp. as an adsorbent for Amido black 10B removal Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427: 314–319.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.094
Baldíková E., Pospíšková K., Ladakis D., Kookos I., Koutinas A., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified bacterial cellulose: A promising carrier for immobilization of affinity ligands, enzymes, and cells Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71: 214-221.
Baldíková E., Procházková J. , Štěpánek M., Hajduová J., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) PMAA-stabilized ferrofluid/chitosan/yeast composite for bioapplications Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427: 29–33.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.076
Pilík P., Kahoun D., Šafařík I. (2017) Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA Czech Chemical Society Symposium Series 15: 92-94.
Plačková L., Oklestkova J., Pospíšková K., Poláková K., Buček J., Stýskala J., Zatloukal M., Šafařík I., Zbořil R., Strnad M., Doležal K., Novák O. (2017) Microscale magnetic microparticle-based immunopurification of cytokinins from Arabidopsis root apex The Plant journal : for cell and molecular biology 89: 1065-1075.
DOI: 10.1111/tpj.13443
Šafařík I., Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M. (2017) Leptothrix sp. sheaths modified with iron oxide particles: Magnetically responsive, high aspect ratio functional material Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71: 1342-1346.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA