prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř nanobiotechnologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420387775627, 5616
E-mail: ivosaf@yahoo.com
Místnost: 109

Publikace
Celkem nalezeno: 32 záznamů
Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2018) Non-woven fabric supported manganese dioxide microparticles as a low-cost, easily recoverable catalyst for hydrogen peroxide decomposition Materials Chemistry and Physics 203 : 280-283.
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2017.10.005
Rozumová L., Kůs P., Šafařík I. (2018) Modified biological sorbents from waste for the removal of metal ions from the water system Vilarinho, Castro, Lopes (Eds.): WASTES - Solutions, Treatments and Opportunities II. London, Taylor & Francis Group 377-382.
Šafařík I., Baldíková E., Procházková J., Šafaříková M., Pospíšková K. (2018) Magnetically modified agricultural and food waste: Preparation and application Journal of Agricultural and Food Chemistry 66 : 2538−2552.
DOI: 10.1021/acs.jafc.7b06105
Šafařík I., Pospíšková K. (2018) A simple extraction of blue fountain ink dye (Acid blue 93) from water solutions using Magnetic Textile Solid-Phase Extraction Separation Science Plus 1 : 48-51 .
DOI: 10.1002/sscp.201700014
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified sheaths of Leptothrix sp. as an adsorbent for Amido black 10B removal Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 314–319.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.094
Baldíková E., Pospíšková K., Ladakis D., Kookos I., Koutinas A., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified bacterial cellulose: A promising carrier for immobilization of affinity ligands, enzymes, and cells Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71 : 214-221.
Baldíková E., Procházková J. , Štěpánek M., Hajduová J., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) PMAA-stabilized ferrofluid/chitosan/yeast composite for bioapplications Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 29–33.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.076
Pilík P., Kahoun D., Šafařík I. (2017) Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA Czech Chemical Society Symposium Series 15 : 92-94.
Plačková L., Oklestkova J., Pospíšková K., Poláková K., Buček J., Stýskala J., Zatloukal M., Šafařík I., Zbořil R., Strnad M., Doležal K., Novák O. (2017) Microscale magnetic microparticle-based immunopurification of cytokinins from Arabidopsis root apex The Plant journal : for cell and molecular biology 89 : 1065-1075.
DOI: 10.1111/tpj.13443
Šafařík I., Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M. (2017) Leptothrix sp. sheaths modified with iron oxide particles: Magnetically responsive, high aspect ratio functional material Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71 : 1342-1346.
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2017) 48. Magnetically Responsive Microbial Cells for Metal Ions Removal and Detection Das S., Dash H.R. (eds.): Handbook of Metal-Microbe Interactions and Bioremediation. Boca Raton, CRC Press 769-778.
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2017) Chapter 7. Magnetic particles for microalgae separation and biotechnology Puri M. (ed.): Food Bioactives. Extraction and Biotechnology Applications. Cham, Springer International Publishing AG 153-169.
Siposová K., Pospíšková K., Bednariková Z., Šafařík I., Šafaříková M., Kubovčíková M., Kopčanský P., Gazová Z. (2017) The molecular mass of dextran used to modify magnetite nanoparticles affects insulin amyloid aggregation Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 48–53.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.083
Wozniak E., Špírková M., Šlouf M., Garamus V., Šafaříková M., Šafařík I., Štěpánek M. (2017) Stabilization of aqueous dispersions of poly(methacrylic acid)-coated iron oxide nanoparticles by double hydrophilic block polyelectrolyte poly(ethylene oxide)-block-poly(N-methyl-2-vinylpyridinium iodide) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 514 : 32-37.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2016.11.044
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Maděrová Z., Šafaříková M., Šafařík I. (2016) Magnetically modified Sargassum horneri biomass as an adsorbent for organic dye removal Journal of Cleaner Production 137 : 189-194.
Khunová V., Šafařík I., Škrátek M., Kelnar I., Tomanová K. (2016) Biodegradable polymer nanocomposites based on natural nanotubes: effect of magnetically modified halloysite on the behaviour of polycaprolactone Clay Minerals 51 : 435-444.
DOI: 10.1180/claymin.2016.051.3.05
Maděrová Z., Baldíková E., Pospíšková K., Šafařík I., Šafaříková M. (2016) Removal of dyes by adsorption on magnetically modified activated sludge International Journal of Environmental Science and Technology 13 : 1653-1664.
DOI: 10.1007/s13762-016-1001-8
Maděrová Z., Horská K., Kim S., Lee C., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2016) Decrease of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by food waste materials Water Science and Technology 73 : 2143-2149.
DOI: 10.2166/wst.2016.058
Rada V., Lichovníková M., Foltýn M., Šafařík I. (2016) The effect of exogenous protease in broiler diets on the apparent ileal digestibility of amino acids and on protease activity in jejunum Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64 : 1645-1652.
Šafařík I., Ashoura N., Maděrová Z., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2016) Magnetically modified Posidonia oceanica biomass as an adsorbent for organic dyes removal Mediterranean Marine Science 17 : 351 - 358.
DOI: 10.12681/mms.1549

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA