prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř nanobiotechnologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775616
E-mail: ivosaf@yahoo.com

Publikace
Celkem nalezeno: 25 záznamů
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified sheaths of Leptothrix sp. as an adsorbent for Amido black 10B removal Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 314–319.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.094
Baldíková E., Pospíšková K., Ladakis D., Kookos I., Koutinas A., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) Magnetically modified bacterial cellulose: A promising carrier for immobilization of affinity ligands, enzymes, and cells Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71 : 214-221.
Baldíková E., Procházková J., Štěpánek M., Hajduová J., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2017) PMAA-stabilized ferrofluid/chitosan/yeast composite for bioapplications Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 29–33.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.076
Plačková L., Oklestkova J., Pospíšková K., Poláková K., Buček J., Stýskala J., Zatloukal M., Šafařík I., Zbořil R., Strnad M., Doležal K., Novák O. (2017) Microscale magnetic microparticle-based immunopurification of cytokinins from Arabidopsis root apex The Plant journal : for cell and molecular biology 89 : 1065-1075.
DOI: 10.1111/tpj.13443
Šafařík I., Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M. (2017) Leptothrix sp. sheaths modified with iron oxide particles: Magnetically responsive, high aspect ratio functional material Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 71 : 1342-1346.
Siposová K., Pospíšková K., Bednariková Z., Šafařík I., Šafaříková M., Kubovčíková M., Kopčanský P., Gazová Z. (2017) The molecular mass of dextran used to modify magnetite nanoparticles affects insulin amyloid aggregation Journal of Magnetism and Magnetic Materials 427 : 48–53.
DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.10.083
Wozniak E., Špírková M., Šlouf M., Garamus V., Šafaříková M., Šafařík I., Štěpánek M. (2017) Stabilization of aqueous dispersions of poly(methacrylic acid)-coated iron oxide nanoparticles by double hydrophilic block polyelectrolyte poly(ethylene oxide)-block-poly(N-methyl-2-vinylpyridinium iodide) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 514 : 32-37.
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2016.11.044
Angelova R., Baldíková E., Pospíšková K., Maděrová Z., Šafaříková M., Šafařík I. (2016) Magnetically modified Sargassum horneri biomass as an adsorbent for organic dye removal Journal of Cleaner Production 137 : 189-194.
Khunová V., Šafařík I., Škrátek M., Kelnar I., Tomanová K. (2016) Biodegradable polymer nanocomposites based on natural nanotubes: effect of magnetically modified halloysite on the behaviour of polycaprolactone Clay Minerals 51 : 435-444.
DOI: 10.1180/claymin.2016.051.3.05
Maděrová Z., Baldíková E., Pospíšková K., Šafařík I., Šafaříková M. (2016) Removal of dyes by adsorption on magnetically modified activated sludge International Journal of Environmental Science and Technology 13 : 1653-1664.
DOI: 10.1007/s13762-016-1001-8
Maděrová Z., Horská K., Kim S., Lee C., Pospíšková K., Šafaříková M., Šafařík I. (2016) Decrease of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation by food waste materials Water Science and Technology 73 : 2143-2149.
DOI: 10.2166/wst.2016.058
Rada V., Lichovníková M., Foltýn M., Šafařík I. (2016) The effect of exogenous protease in broiler diets on the apparent ileal digestibility of amino acids and on protease activity in jejunum Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64 : 1645-1652.
Šafařík I., Ashoura N., Maděrová Z., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2016) Magnetically modified Posidonia oceanica biomass as an adsorbent for organic dyes removal Mediterranean Marine Science 17 : 351 - 358.
DOI: 10.12681/mms.1549
Šafařík I., Baldíková E., Pospíšková K., Šafaříková M. (2016) Magnetic modification of diamagnetic agglomerate forming powder materials Particuology 29 : 169-171.
DOI: 10.1016/j.partic.2016.05.002
Šafařík I., Maděrová Z., Pospíšková K., Schmidt H., Baldíková E., Filip J., Křížek M., Malina O., Šafaříková M. (2016) Magnetically modified biochar for organic xenobiotics removal Water Science and Technology 74 : 1706-1715.
DOI: 10.2166/wst.2016.335
Šafařík I., Nýdlová L., Pospíšková K., Baldíková E., Maděrová Z., Šafaříková M. (2016) Rapid determination of iron oxide content in magnetically modified particulate materials Particuology 26 : 114 - 117.
DOI: 10.1016/j.partic.2015.11.001
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2016) Development of advanced biorefinery concepts using magnetically responsive materials Biochemical Engineering Journal 116 : 17-26.
DOI: 10.1016/j.bej.2016.04.027
Šafařík I., Pospíšková K., Baldíková E., Šafaříková M. (2016) Magnetically responsive biological materials and their applications Advanced Materials Letters 7 : 254-261.
DOI: 10.5185/amlett.2016.6176
Šafařík I., Štěpánek M., Uchman M., Šlouf M., Baldíková E., Nýdlová L., Pospíšková K., Šafaříková M. (2016) Composite particles formed by complexation of poly(methacrylic acid) - stabilized magnetic fluid with chitosan: Magnetic material for bioapplications Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 67 : 486-492.
DOI: 10.1016/j.msec.2016.05.017
Šafaříková M., Pona B., Mosiniewicz-Szablewska E., Weyda F., Šafařík I. (2008) Dyes adsorption on magnetically modified Chlorella vulgaris cells Fresenius Environ. Bull. 17 : 486-492.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA