Vědecká rada

Členy rady jsou (v abecedním pořadí)

Externí členové

Zápisy z jednání

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA