Vedení ústavu

Ředitel:       prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
  E-mail: jan.frouz@natur.cuni.cz
  Tel. +420 387 775 853, +420 725 653 058
   
Zástupce ředitele:       RNDr. Karel Tajovský, CSc.
  E-mail: tajov@upb.cas.cz
  Tel. +420 387 775 761; +420 602 123 708
   
Zástupkyně ředitele:       Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
  E-mail: veronika.jilkova@upb.cas.cz
  Tel. +420 387 775 784
   
Předsedkyně Vědecké rady:       RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
  E-mail: alicach@upb.cas.cz
  Tel. +420 387 775 770, +420 387 775 779, +420 387 775 762
   
Vedoucí sekretariátu:       Bc. Markéta Šmrhová
  E-mail: marketa.smrhova@bc.cas.cz
  Tel. +420 387 775 853
   
Sekretariát:        Pavla Boušková
  E-mail: pavla.bouskova@bc.cas.cz
  Tel. +420 387 775 853
   

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA