Martin Prášek

Funkce: Pracovník - Sekretariát ÚPB, technický úsek

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 780; +420 778 777 342
E-mail: prasek@upb.cas.cz
Místnost: 050

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA