Ing. et Ing. Andrea Svoboda

Funkce: Projektová manažerka - Sekretariát ÚPB, technický úsek

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5853, +420 777 480 026
E-mail: andrea.svoboda@bc.cas.cz
Místnost: Sad 135

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA