Ing. Věra Ježková

Funkce: Projektová manažerka - Sekretariát ÚPB, technický úsek

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5853
E-mail: vera.jezkova@bc.cas.cz
Místnost: 135

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA