Ing. Michal Moravec

Funkce: IT specialista - Sekretariát ÚPB, technický úsek

Kontaktní údaje

Telefon: +420 770 125 559
E-mail: michal.moravec@bc.cas.cz
Místnost: 135

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA