Datum: 16.06.2023

Klíčem ke zvýšení ukládání uhlíku v půdě je komplexní hospodaření

Půda může sehrát důležitou roli ve zmírnění klimatické změny. Dokáže totiž zadržet obrovské množství uhlíku, který by jinak unikl do ovzduší v podobě skleníkových plynů. Klíčovou otázkou ale je, jak toho dosáhnout. Vědecký tým pod vedením Gerrita Angsta z Biologického centra Akademie věd ČR a z německého Centra pro integrativní výzkum biodiverzity (iDiv) Lipské univerzity dospěl k závěru, že zvýšit ukládání uhlíku do půd lze jedině komplexním hospodařením s půdou. Pro informované a efektivní hospodaření s půdou jakožto úložištěm uhlíku vypracovali autoři nový rámec strategií. Jejich studie byla publikována v časopise Nature Communications.

Photo: Carsten W. Mueller

Dosud se hlavní pozornost vědců studujících schopnost půd zadržovat uhlík soustřeďovala na uhlík navázaný na půdní minerály, které mohou přetrvávat po staletí až tisíciletí. Pokud se ale zaměřujeme pouze na tento stabilizovaný uhlík spojený s minerály, nevede to automaticky k tomu, že se půda stane úložištěm uhlíku. Do hry totiž vstupují různé faktory prostředí, které například souvisejí s využíváním půdy nebo specifickými typy půdy, a ty způsobují, že ukládání tohoto uhlíku není efektivní. „Při studiu literatury jsme si lámali hlavu nad tím, proč převažuje důraz na minerálně vázaný uhlík, jehož hodnocení bez ohledu na faktory prostředí jistě brání informovanému a cílenému managementu půd jako úložišť uhlíku," říká Gerrit Angst, hlavní autor článku z iDiv, Lipské univerzity a Biologického centra Akademie věd ČR. Mezinárodní tým složený z vědců z Německa, České republiky, Spojených států a Dánska tak vyvinul nový rámec pro strategie hospodaření, který zohledňuje rozmanitost a komplexnost půd.

Nový rámec může být vodítkem pro informované a účinný management půdy jako úložiště uhlíku. (Obrázek: Angst a kol.)

Tento rámec zdůrazňuje význam "labilního" uhlíku, obvykle přetrvávajícího v půdě v řádu dní až několika let, který by se měl stát cílem managementu v různých environmentálních kontextech. Například u některých půd je jejich schopnost akumulovat stabilní, minerálně vázaný uhlík velmi nízká. Jiné půdy se zase vyznačují podmínkami, které brání tvorbě stabilizovaného uhlíku, ale naopak podporují akumulaci labilního uhlíku. V takových půdách tak bude hospodaření zaměřené na zvyšování a udržování labilního uhlíku účinnější než hospodaření zaměřené na stabilizovaný uhlík.

Lze očekávat, že díky zohlednění kontextu při hospodaření s půdami se zvýší ukládání uhlíku do půd a současně se synergicky podpoří další cíle hospodaření, například zdraví půdy, biologická rozmanitost nebo výnos plodin. Hlavní autor studie, profesor Carsten W. Mueller z Kodaňské univerzity, uzavírá: „Pouze pokud budeme vnímat půdu jako komplexní, celostní systém se specifickými chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi, budeme schopni ji úspěšně obhospodařovat v rychle se měnícím prostředí."

 

Publikace

Angst, G., Mueller, K.E., Castellano, M.J., Vogel, C., Wiesmeier, M., Mueller, C.W. (2023):  Unlocking complex soil systems as carbon sinks: multi-pool management as the key. Nature Communications. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38700-5

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA