Datum: 13.06.2023

Vychází nová kniha o hospodaření s půdou

PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit. Nová vzdělávací a popularizační knížka Miloslava Šimka z Biologického centra AV ČR vychází díky programu Strategie AV21 „Záchrana a obnova krajiny“, tématu „Půda – klíč k boji se suchem, k mitigaci a adaptaci na globální změny“. Kniha je určena všem zájemcům o hospodaření na zahrádce i na poli.

Knížka ve své první části přibližuje zájemcům základní principy péče o půdu; ve druhé obsáhlejší části se věnuje půdním vlastnostem a fungování půdy s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů. Je psána formou srozumitelnou každému zájemci o hospodaření na zahrádce i na poli. Má za cíl připomenout zejména praktikům, zahrádkářům i sedlákům, správné a osvědčené postupy hospodaření, které půdu nepoškozují, ale naopak které ji udržují v dobrém stavu.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půda nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity. Proto je třeba o půdu pečovat.

 

Miloslav Šimek: PŮDA – jak o ni pečovat a jak dobře hospodařit. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 2023, 136 s. ISBN 978-80-86668-16-1.

Autor: Miloslav Šimek, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie a biogeochemie, a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.

Kontakt: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., Ústav půdní biologie a biogeochemie, BC AV ČR, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, email: miloslav.simek@bc.cas.cz.

Vydavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Recenzenti: RNDr. Dana Elhottová, CSc.; Ing. Václav Krištůfek, CSc.; prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

ISBN 978-80-86668-16-1

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA