Datum: 15.02.2023

Článek Gerrita Angsta vzbudil velký ohlas v prestižním časopise Soil Biology and Biochemistry

Přehledový článek mezinárodního týmu autorů pod vedením Dr. Gerrita Angsta z Biologického centra AV ČR se za poslední tři roky stal nejcitovanějším článkem v Soil Biology and Biochemistry, nejprestižnějším časopise v oboru vědy o půdě. Článek shromažďuje údaje o původu stabilizovaného půdního uhlíku, který může v půdě přetrvávat po staletí až tisíciletí a je mu v současnosti věnována velká pozornost v souvislosti s ukládáním uhlíku do půd, které pomáhá zmírnit klimatickou změnu.

Podle současných koncepcí jsou hlavním hráčem, který přispívá ke stabilizaci uhlíku v půdě, pozůstatky mikrobů. Nicméně Angst a kolektiv ukazuje, že příspěvek mikrobiálních pozůstatků nepřesahuje 50 % napříč ekosystémy a je velmi proměnlivý podle nejrůznějších environmentálních faktorů, jako jsou využití půdy, pokryv půdy, typ půdy nebo hloubka půdy. Tato zjištění naznačují, že zaměření na mikrobiální pozůstatky zanedbává 50 a více procent uhlíku uloženého v půdě. Z toho vyplývá, že strategie hospodaření s půdou zaměřená na ukládání uhlíku musí být holističtější a musí zahrnovat různé zdroje uhlíkových zásob v půdě (mikrobiální a rostlinné) stejně jako  podmínky prostředí, které ovlivňují jejich vznik.

Práce Angsta a kol. dodává důležitý podnět do debaty o prekurzorech stabilizovaného půdního uhlíku, a proto byl ve vědecké komunitě dobře přijat.

 

Gerrit Angst, Kevin E. Mueller, Klaas G.J. Nierop, Myrna J. Simpson (2021) Plant- or microbial-derived? A review on the molecular composition of stabilized soil organic matter Soil Biology and Biochemistry 156: 108189
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108189.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA