Datum: 20.12.2021

Kniha Aplikovaná ekologie vychází v anglickém překladu

Kniha Aplikovaná ekologie od Jana Frouze a Jaroslavy Frouzové, kterou letos v češtině vydalo nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum Press, právě vyšla v angličtině v nakladatelství Springer.

Kniha nabízí komplexní úvod do základních ekologických a biologických principů moderního zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury. Vysvětluje, jak se tyto principy používají ke zvýšení produkce potravin a dalších surovin (dřevo, biopaliva, vlákna a další materiály), a poskytuje nové aktualizované informace k diskusi o tom, jak intenzifikace produkce tohoto zboží mění strukturu ekosystémů, pokud jde o toky energie a živin, a jak tyto změny ovlivňují fungování ekosystémů a následné poskytování dalších neproduktivních ekosystémových služeb. Autoři popisují metody, kterými se současná věda a společnost snaží zvýšit udržitelnost zemědělství, lesnictví a rybářství, aby byla zachována nejen produkce potravin a dalšího zboží, ale i další ekosystémové služby.

Přestože nejde o učebnici zemědělství, lesnictví a rybářství, kniha seznamuje čtenáře s principy jejich technologií, protože vliv na ekosystémy je z velké části založen na použitých technologických postupech. Kniha je primárně zaměřena na ekosystémy mírného pásma, ale obsahuje řadu příkladů o mořských a tropických ekosystémech ovlivněných globalizací a naším spotřebitelským chováním.

Kniha bude zajímavá jak pro studenty a výzkumníky se zkušenostmi v ekologii a environmentální vědě, tak i pro laiky se zájmem o ekologii a ochranu životního prostředí. Další podrobnosti o knize najdete na webu nakladatelství Springer:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-83225-4?sap-outbound-id=88C5CCD3B67F93F0CCF23FCC9E60DF0D11B183C9

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA