Datum: 05.12.2020

Světový den půdy připomíná: zachovejte půdu živou, chraňte půdní biodiverzitu!

K letošnímu apelu Světového dne půdy "Zachovejte půdu živou, chraňte půdní biodiverzitu" se připojují i vědci z Biologického centra AV ČR. Apel totiž úzce koreluje s výzkumnými výsledky našich půdních biologů. Není proto náhodou, že jednu z našich publikací vybral mezinárodní vědecký časopis Soil Biology & Biochemistry jako příklad, který ilustruje téma Světového dne půdy 2020 a přináší jasné a důležité sdělení.

Jedná se o letošní vědecký článek Eduarda Péreze Valery Soil microbiome drives the recovery of ecosystem functions after fire, který přináší důkazy o tom, že půdní mikrobiom pohání obnovu ekosystémových funkcí po požárech.

V roce 2020 způsobily požáry ve světě bezprecedentní poškození ekosystémů a je proto důležité pochopit, jak se příroda zotavuje z takových škod, aby bylo možné pokusit se o jejich nápravu. Studie ukazuje, jak je obnova různých funkcí půdy po požáru závislá na různých půdních mikroorganismech. Vědci zjistili, že společenstva bakterií se po požárech podílí na tvorbě organického uhlíku a na uvolňování organického fosforu, zatímco rozmanitost půdních hub souvisí se způsobem, jak se mění formy uhlíku dostupné pro mikroby.

 

Světový den půdy byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) v roce 2013 a od roku 2014 se koná každoročně 5. prosince, aby připomínal, že je nutné věnovat pozornost významu zdravé půdy a prosazovat udržitelné hospodaření s půdou.

Editorial časopisu Soil Biology & Biochemistry k Světovému dní půdy 2020.

Pérez Valera E., Verdú M., Navarro-Cano J.A., Goberna M. (2020) Soil microbiome drives the recovery of ecosystem functions after fire Soil Biology and Biochemistry 149: Article number 107948.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2020.107948

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA