Datum: 22.09.2020

Autoři knihy Živá půda převzali Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Kolektiv autorů vedený Miloslavem Šimkem z Biologického centra AV ČR si vysloužil ocenění za přehledovou publikaci Živá půda. Dvousvazkovou knihu vydalo v roce 2019 Nakladatelství Academia. Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu se tradičně slavnostně předává na zámku v Lužanech u Přeštic, tentokrát se ceremonie odehrála v pondělí 21. září 2020 v areálu Hlávkových domů v Praze.

Kniha Živá půda nabízí jedinečný souhrn dosavadních odborných znalostí o půdě, zvlášť podrobně se věnuje organismům v půdě a jejímu znehodnocení. „Degradace půdy nás velice trápí – je rozsáhlá, postihuje rozmanité vlastnosti i funkce půdy a souběžně s nedostatkem vody a její kvality je hlavním problémem současné České republiky,“ řekl o knize Živá půda Miloslav Šimek v časopise A / Věda a výzkum, vydávaném Akademií věd ČR.


Miloslav Šimek je vedoucím oddělení půdní mikrobiologie v Ústavu půdní biologie BC AV ČR

V kategorii společenských věd uspěl historik Petr Čornej z Univerzity Karlovy za osobitý portrét Jana Žižky s podtitulem Život a doba husitského válečníka. Životopisná publikace, která vyšla loni k 600. výročí začátku husitské revoluce, si vysloužila rovněž Magnesii literu (stala se knihou roku). Vydalo ji nakladatelství Paseka.

Mezi další oceněné patří kolektiv Miroslavy Pavelkové za dílo Nemoci a chorobné stavy ryb, které vydala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (kategorie věd o živé přírodě). V oblasti lékařských věd si pak ocenění odnesl tým Jany Třešňák Hercogové za knihu Klinická dermatovenerologie, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta.

Odbornou porotu vedl František Vyskočil a zasedli v ní Petr Bartůněk, Vladimír Karpenko, Pavel Kalvach, Jan Motlík, Karel Rohlena, Jan Svoboda, Milan Tvrdý a Luboš Velek.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu uděluje Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceňuje původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice.

 

O knize Živá půda a o stavu půdy v České republice pojednává rozsáhlý článek v časopise A / Věda a výzkum 02/2020.  

 
2/2020 (verze k listování)
2/2020 (verze ke stažení)

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA