Datum: 11.09.2020

Půdní biologové připravili expertní stanovisko pro politiky a státní orgány

Zůstane naše půda živá? Takovou otázku pokládají půdní biologové Miloslav Šimek a Karel Tajovský z Biologického centra AV ČR v expertním stanovisku AVex, které je určené pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Věcí nad míru veřejnou, která se dotýká života každého člověka, byť si to možná neuvědomuje, je v této stručné informační brožuře půda.

Tento AVex objasňuje význam půdy pro společnost, klíčový význam půdních organismů pro fungování půdy a shrnuje poznatky o stavu, kvalitě a degradaci půd v ČR. Nastiňuje také možnosti zlepšení současného nežádoucího a stále se zhoršujícího stavu.

Expertní stanovisko si můžete prolistovat on-line:


3/2020
Zůstane naše půda živá?
plný text
literatura

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA