Datum: 22.06.2020

Interakce mravenců a termitů: důležitá, ale málo studovaná ekologická linka.

Článek v Biological Reviews vyzdvihuje význam mravenců a termitů pro ekosystémové procesy a shrnuje dostupnou literaturu popisující vzájemné vztahy mezi těmito dvěma skupinami hmyzu. Draví mravenci jsou patrně schopni významně regulovat populace termitů a tím pádem i ovlivnit rozklad rostlinné organické hmoty.

Popis obrázku: Schéma popisující význam predace mravenců na termitech a na procesy účastnící se rozkladu půdní organické hmoty (SOM). Mravenci zde vystupují jako důležití predátoři termitů. Touto predací termitů a dalších půdních rozkladačů tak vlastně mravenci omezují i rozklad rostlinné organické hmoty.           

Interakce mezi živočichy jsou významné pro ekologické procesy. Jelikož mravenci a termiti, s jejich velkou biomasou a řadou funkcí v ekosystému, významně ovlivňují své okolí, interakce mezi nimi jsou důležité i pro procesy v ekosystému. Ačkoli způsoby jak spolu mravenci a termiti interagují, jsou více a více studovány, dodnes nemáme žádnou ucelenou syntézu těchto studií. V této práci shrnujeme všechnu dostupnou literaturu o interakcích mravenců a termitů. Z čehož vyvozujeme, že nejrozšířenější a nejvíce studovaný vztah je predace mravenců na termitech. Draví mravenci dokáží regulovat populace termitů a tím i zpomalovat rozklad dřeva, opadu a půdní organické hmoty. Ačkoli některé druhy mravenců jsou specializovaní predátoři termitů, existuje pravděpodobně široká řada oportunistických druhů lovících termity. Vliv mravenců na ekosystémové procesy skrze predaci termitů se tedy liší druh od druhu. Nejslibnější by tedy byl výzkum, který by odhalil skutečný vliv predace mravenců na termitech na širší ekologické procesy. Je tedy nutno vyčíslit efektivitu jednotlivých mravenčích druhů a mravenčích společenstev regulovat populace termitů v různých biomech. Navrhujeme, aby takovýto výzkum zkombinoval různé metody, jako je DNA barcoding obsahu mravenčích střev, spolu s pozorováními v terénu a s pokusy, kde jsou mravenci odstraněni z prostředí. Takovýto kombinovaný přístup je nutný k zjištění, jak tato interakce ovlivňuje celé ekosystémy.                        

Tuma, J., Eggleton, P. & Fayle, T.M. (2020) Ant-termite interactions: an important but under-explored ecological linkage. Biological Reviews 95(10): 555-572.

DOI: 10.1111/brv.12577

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Ústav půdní biologie a biogeochemie
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA